IKEM kräver omedelbara åtgärder för ökad elproduktion

Industrins elbehov ökar med 88 TWh fram till 2035. Det motsvarar ytterligare nästan två tredjedelar av Sveriges nuvarande elanvändning. Det tidigare prognostiserade tillkommande elbehovet om 70 TWh till år 2030 har senarelagts till år 2032 med anledning av bristerna i svensk elproduktion och elnätskapacitet. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer. IKEM kräver nu mindre snack och mer verkstad från politiken.

– Regeringen, med Ebba Busch i spetsen, måste gå från ord till handling. Det är jobb, välfärd och svensk konkurrenskraft som står på spel. Slarva inte bort de möjligheter som industrin nu erbjuder. Sluta upp med det politiska grälet om vilka tekniska lösningar som ska till. Industrin behöver åtgärder även på mycket kort sikt, säger Jonas Hagelqvist, vd, IKEM.

IKEM:s branschers sammanlagda elbehov ökar dramatiskt, från dagens 5 TWh till hela 38 TWh år 2035. Dessutom visar den uppdaterade lägesbilden att behoven till 2030 har reviderats kraftigt uppåt. Våra branscher behöver inte längre 17 TWh som tidigare rapporterats, utan hela 25 TWh senast år 2030.

I södra Sverige (elprisområde 3 och 4) väntas elunderskottet nästan tredubblas mellan åren 2030 och 2035. Där är innovations- och kemiindustrin som störst. Enligt Invest i Skåne har effektbristen redan nu lett till att investeringar motsvarande minst 4 500 heltidsanställda gått förlorade.

– Vi ser med oro hur företag vacklar i sina investeringsbeslut på grund av otillräcklig elförsörjning och IKEM har redan exempel på medlemsföretag som valt att lägga investeringar utomlands. Det är riktigt bråttom nu, säger Jonas Hagelqvist, vd, IKEM.