IKEM lyssnar in medlemsföretagen inför Avtal 2025

Idag träffades IKEM:s avtalsråd för att diskutera möjligheter och utmaningar i branscherna inför 2025 års avtalsförhandlingar. Avtalsråden, som består av representanter från medlemsföretagen, är en viktig kontaktyta i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Att erbjuda våra medlemsföretag bra kollektivavtal som stärker företagens konkurrenskraft är en av IKEM:s viktigaste uppgifter. Avtalsrådsdagen syftar till att lyssna in förutsättningarna för arbetsgivarna runt om i landet för att kunna företräda dem väl i kommande förhandlingar. Avtalsrådsdagen gästades även av IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal som berättade om det ekonomiska läget för IKEM:s branscher, av Veli-Pekka Säikkälä, tidigare avtalssekreterare IF Metall, nu LO, och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

– Motparternas ingångsvärden inför kommande förhandling bidrog till värdefulla diskussioner. Jag är väldigt glad att de tog sig tid att komma. Jag kan också konstatera att utgångsläget är utmanande, inte minst efter Carl Eckerdals dragning om de ekonomiska förutsättningarna för våra medlemsbranscher, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef, IKEM.