IKEM deltar på Nynas Safety Week

IKEM deltog idag vid Nynas AB:s Safety Week för att berätta om Responsible Care. Nynas genomför Safety Week varje år i anslutning till ”World day of Health and Safety at work”.

Under veckan bjuds olika presentatörer in för att prata om olika teman inom säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. IKEM:s presentation genomfördes av Ulf Bergstrand, som presenterade bakgrund och historia för Responsible Care både globalt och i Sverige. Presentationen avslutades med en diskussion om hur Responsible Care kan hållas aktuellt i framtiden för både en branschorganisation som IKEM och det enskilda företaget anslutet till Responsible Care.

– Jag tycker initiativet med en ”Safety Week” är utmärkt. Det är alltid en utmaning att hålla frågor om säkerhet, hälsa och miljö aktuella och en årlig återkommande händelse som denna skapar möjlighet till reflektion, diskussion och ständig förbättring. Helt i linje med andan i Responsible Care, säger Ulf Bergstrand, ansvarig för anläggningssäkerhet och Responsible Care på IKEM.

Läs mer om IKEM:s nätverk Responsible Care.