Inför Avtal 2025: Träffar med små och medelstora företag

IKEM har haft ett flertal träffar för våra så kallade SME-företag där vi diskuterade företagens villkor och vilka frågor som högst på agendan. Så nu har vi en god grund att stå på inför de kommande avtalsförhandlingarna.