Konjunkturbarometer Q1: Tillväxten kom av sig

I slutet av 2023 hade innovations- och kemiindustrin i Sverige höga förväntningar på ökade försäljningsvolymer. Dock visade resultatet för första kvartalet att tillväxten endast nådde upp till samma nivå som under 2023. Med tanke på de globala ekonomiska och politiska osäkerheterna, är förväntningarna inför det andra kvartalet mer återhållna.

– Förutsättningarna i början av året har inte resulterat i den tillväxt industrin hoppades på. Vi ser en tydlig avmattning i efterfrågan, vilket speglas i företagens nuvarande försäljningsvolymer, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Även globala ekonomiska trender, speciellt inom EU och framför allt i Tyskland, har påverkat våra medlemmars verksamheter.

– De ekonomiska och energirelaterade utmaningarna i Tyskland, vår största handelspartner, har haft en direkt påverkan på oss. Tysklands energikris skapar oro i hela tillverkningsindustrin. Denna osäkerhet speglas i de avmattade försäljningsvolymerna, särskilt på exportmarknaden, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Innovations- och kemiindustrin står inför betydande utmaningar i övergången till klimatneutralitet. För att behålla konkurrenskraften är det kritiskt att ha goda nationella förutsättningar. IKEM:s medlemsföretag har identifierat elförsörjning, bolagsskatter och en politik som främjar långsiktiga investeringar som centrala ramvillkor. Bland dessa framhävs politisk stabilitet som det mest avgörande för att säkerställa en förutsägbar och gynnsam investeringsmiljö.

– Vår industri kräver stabila och förutsägbara villkor för att framgångsrikt kunna möta framtidens utmaningar. Det är dags för tydliga och konsekventa politiska beslut som stödjer den hastighet och omfattning som vår omställning kräver, säger Jonas Hagelqvist, vd, IKEM.