Regeringens senfärdighet hotar svensk konkurrenskraft

Produktivitetskommissionen har idag presenterat delbetänkandet "Goda möjligheter till ökat välstånd". Ett av förslagen handlar om högre krav på konsekvensanalyser och -utredningar, bland annat för att fastställa svenska positioner i EU-förhandlingar. IKEM välkomnar förslaget.

Delbetänkandet Goda möjligheter till ökat välstånd pekar på att processerna i Regeringskansliet behöver förbättras och att regeringen i ett tidigt skede behöver analysera förslagen i samverkan med näringslivet.

Kommissionen skriver bland annat att ”I flera fall är andra medlemsstater bättre än Sverige i dessa bemärkelser, vilket gör oss relativt svagare i förhandlingarna. Slutresultatet blir att Sverige riskerar förlora i konkurrenskraft eftersom EU-reglerna anpassas mindre till de svenska förutsättningarna.”.

– IKEM delar produktivitetskommissionens bedömning om behov av konsekvensanalyser i ett tidigt skede. Idag är analysen av EU-förslagens effekt på konkurrenskraften mycket bristfällig under den tidsperiod då Sverige faktiskt har möjlighet att påverka utfallet, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

Ett konkret exempel är PFAS-begränsning som nu hanteras av EU och som omfattar tusentals användningsområden. Förslaget har inte analyserats av regeringen.

– Vi riskerar att Sverige antar en ogenomtänkt förhandlingslinje som utarmar svensk ekonomi, välfärd och beredskapsförmåga. Regeringen behöver omgående analysera vilka svenska försörjningskedjor som kan påverkas av begränsningsförslaget och inte vänta på kommissionens slutbetänkande, säger Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert, IKEM.

°