Regioner och kommuner behöver en grundkurs i kemi

SVT har uppmärksammat att flertalet kommuner och regioner har ingått avtal med ett företag som säljer kemikaliefritt vatten för städning av förskolor, sjukhus och äldreboende. Det är inte bara en kostsam affär för skattebetalarna, det skulle i värsta fall kunna bli direkt farligt för dem som vistas på platserna konstaterar IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

– För det första är 96 procent av alla varor som tillverkas beroende av kemi och så även detta städvatten, för det andra krävs tensider för att kunna ta bort bakterier och lösa fetter. Det är molekyler som är designade för att rengöra. Kemikalier finns för att de fyller viktiga funktioner, och det ska vi vara tacksamma för, säger Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert, IKEM.

Svensk innovations- och kemiindustri arbetar enligt europeisk kemikalielagstiftning, vilken tillhör en av världens strängaste kemikalielagar. Trots det fokuserar såväl regeringen som våra lokala beslutsfattare mer på ytterligare reglering än att skapa förutsättning för utveckling och innovation av ny hållbar kemi.

– Det finns en låg kunskap om kemikaliers funktioner för vår hälsa, välfärd och moderna livsstil. För att inte gå miste om samhällsviktiga funktioner behöver kemikaliepolitiken fokusera mer på forskning och tillsyn, säger Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert, IKEM.

– Även kommuner och regioner behöver skapa sig en större förståelse för ämnens betydelse för att kunna göra ansvarsfulla upphandlingar för invånarna. Gör om och gör rätt, säger Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert, IKEM.

Länk till SVT:s inslag "Här är kommunerna som köper in städvattnet Z-water som kemister kritiserar".