Svensk tillväxt och innovationskraft hotad av dagens besked

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har idag beslutat att avslå ansökan om innovationsprogrammet ”Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle”. Bland de godkända innovationsprogrammen finns heller inte ett enda inom Life Science-sektorn. Sveriges roll som ledande nation inom innovation och hållbarhet står på spel, menar IKEM.

– Att Bioimpact och Life Science-programmen inte får startbesked är en missad möjlighet för Sverige att ta täten i den globala strävan mot en hållbar framtid och i utvecklingen av nästa generations läkemedel. Nu är det särskilt viktigt att dessa sektorer omfattas av den kommande forskningspropositionen, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

Bioimpact-programmet syftade till att främja en övergång till en cirkulär och biobaserad ekonomi, vilket är en förutsättning för att minska klimatpåverkan och beroendet av fossila råvaror. Samtidigt skulle stödet till Life Science-sektorn ha kunnat påskynda utvecklingen av banbrytande medicinska behandlingar och biotekniska innovationer. Trots det har inte ett enda program inom Life Science fått godkänt av myndigheterna.

– Sverige riskerar hamna på efterkälken i utvecklingen av nästa generations läkemedel. Omställningen till den nya biotekniken är välkänd. Ett exempel är att Danmarks ekonomi och industri har fått ett enormt uppsving tack vare produktionen av nya preparat mot fetma, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

– Det är en stor pipeline av en ny generation innovationer som kommer bidra till välfärd, och där det industriella värdet av produktionen är skyhögt. Sverige borde också satsa på Life Science, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

°