Tillsyn på företag som använder truckar

Arbetsmiljöverket genomför en tillsynsinsats på företag som har truckar i sin verksamhet. Ett brev har gått ut till företag som kan bli aktuella för inspektion.

Ta tillfället i akt att se över arbetsmiljöarbetet kring truckar.

Här finns en hel del information, checklistor och broschyrer att ta del av:

Arbetsmiljöverket
Föreskrifterna om truckar: Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter - Arbetsmiljöverket

Truckar - Arbetsmiljöverket (av.se)

Frågor och svar om truckar

Checklistor för arbete med truck

Prevent
Arbeta säkert med truck (prevent.se)
Checklista truckar - prevent