Träffpunkt IKEM

Träffpunkt IKEM är en halvdag där medlemsföretagen träffas, delar erfarenheter och fyller på med färsk kunskap i arbetsrättsliga frågor. IKEM bjuder också på gemensam lunch. Med början i Malmö har Träffpunkt IKEM hållits på fem orter i landet. Den 19 juni avslutade vi med en digital träffpunkt för de företag som är verksamma i region Norrland. 

Vi har märkt att Träffpunkt IKEM är uppskattat av dem som deltar, vilka till den största delen är de som dagligdags arbetar med HR frågor i ett brett spektrum. På träffarna var många aktiva och delade med sig av erfarenheter och tips. Just blandningen av information och nätverkande var något som flera deltagare nämnde som extra välkommet.

Årets innehåll handlade om de nya etableringsanställningarna, regelverket kring uthyrningslagen, och vad som är bra att känna till när det gäller inhyrningar som överstiger 24 månader samt de centrala delarna i förtroendemannalagen.