Ungern tar över ordförandeklubban

Måndagen den 1 juli går ordförandeskapet över från Belgien till Ungern.

Prioriteringarna är:

  • En ny konkurrenskraftsstrategi för EU
  • Stärkande av EU:s försvarspolitik
  • En konsekvent och meritbaserad politik för utvidgning
  • Stoppa illegal immigration
  • Utforma den framtida sammanhållningspolitiken
  • En jordbrukspolitik i EU med utgångspunkt i jordbrukarnas behov
  • Ta itu med den demografiska utmaningen

Som ordförandeland ligger det nu på Ungern att leda de 10 olika ministerråden och finna överenskommelser tillsammans med de andra 26 medlemsstaternas ministrar. Belgien kommer också företräda rådet i möten med Kommissionen och i förhandling med Europaparlamentet i lagstiftningsärenden.

Ungern ingår i en trio av ordförandeskap – Spanien, Belgien och Ungern – som tillsammans kommer att jobba för att finna gemensamma lösningar på utmaningarna som ligger framför dem. För Ungern handlar det om att både avsluta det pågående mandatet 2019–2024 och att få en smidig övergång till mandatet för 2024–2029. Det är dock först i början av 2025 som nya förslag till lagstiftning kan förväntas av den nya Kommissionen. Det blir då en uppgift för Polen som tar rodret för Ministerrådet per den 1 januari 2025.

– Ungern har en viktig uppgift att se till att få igång implementeringen av rådets strategiska agenda för de kommande fem åren. Jag ser mycket positivt på att Ungern så tydligt prioriterar konkurrenskraft och cirkulär ekonomi och ser detta i ett globalt konkurrenskraftsperspektiv, säger Mikael Möller, chef för IKEM:s Brysselkontor.

De stora utmaningarna med krig i EU:s direkta närhet, konflikten i Mellanöstern, den alltmer hårdnande globala konkurrensen och de sårbara internationella värdekedjorna kommer fortsatt vara prioriterade frågor för ordförandeskapen.

– Mycket talar för ett fortsatt och möjligen än mer ansträngt förhållande mellan USA och Kina vilket kommer att påverka EU. Presidentvalet i USA den 5 november är därför en händelse under det ungerska ordförandeskapet som noga kommer att följas av medlemsstaterna. Närmare till hands kommer också den politiska utvecklingen i de tongivande länderna i EU, Frankrike och Tyskland, få betydelse i det europeiska samarbetet, avslutar Mikael.

Den 1 januari tar Polen över ordförandeskapet från Ungern.

Ordförandeskapets alla aktiviteter och händelser går att följa på Homepage (europa.eu)

Ungerns program för ordförandeskapet kan läsas här programme-and-priorities-of-the-hungarian-presidency.pdf (europa.eu)

TRIO programmet kan läsas här Trio programme (europa.eu)

°