Välkommen till årets Träffpunkt IKEM

Träffpunkt IKEM är en halvdag där vi träffas, delar erfarenheter och fyller på med färsk kunskap i arbetsrättsliga frågor. Vi bjuder också på gemensam lunch.

Innehåll

Förtroendemannalagen – vi guidar er kring ledighet, betalning och allmänna frågor.
Uthyrningslagens 24-månadersregel – när ska den beaktas och vad ska ni tänka på?
Etableringsanställning – ny anställningsform för kompetensförsörjning.

Här är de tillfällen du kan anmäla dig till:

Malmö Onsdag 17 april kl. 10:00–12:00 Läs mer och anmälan

Göteborg Torsdag 18 april kl. 13:00–15:00 Läs mer och anmälan

Stockholm Tisdag 14 maj kl. 10:00–12:00 Läs mer och anmälan

Växjö Onsdag 15 maj kl. 10:00–12:00 Läs mer och anmälan

Karlskoga Tisdag 4 juni kl. 10:00–12:00 Läs mer och anmälan