Nyheter

Nyheter

Medarbetaravtal – Bra för både medarbetare och företag

25 nov 2021 | Arbetsgivarguiden
Medarbetaravtal främjar vikten av alla anställdas betydelse och stärker samhörighetskänslan på arbetsplatsen. Dessutom minskar det tiden som företag behöver lägga på administration. Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM har under de senaste åren sett ett ökat intresse för medarbetaravtal bland medlemsföretagen. Därför har IKEM nu tagit fram inspiration och fakta till företag som vill lära sig mer om denna typ av avtal.

EU-projekt kartlägger behovet av digital kompetens inom kemi-, läkemedels-, gummi- och plastindustrin

22 nov 2021
I förra veckan medverkade IKEM vid en EU-konferens om utbildningsbehovet för kemi-, plast-, gummi- och läkemedelsindustrin. Jonas Hagelqvist, nyvald ordförande för ECEG, den europeiska kemiindustrins arbetsgivarorganisation, inledde konferensen med orden: ”På grund av ständigt utvecklande teknologier är det ganska svårt att förutse kompetens- och utbildningsbehov. Högre utbildning och yrkesutbildningsprogram måste utvärderas för att förstå var möjligheterna finns och vilka ytterligare läroplaner som kan krävas. Jag tror att vårt projekt är väl lämpat att tackla dessa utmaningar”.

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

19 nov 2021 | Plast
IKEM har fått på remiss regeringens promemoria En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Nils Hannerz tf näringspolitisk chef

19 nov 2021 | Arbetsgivarguiden
Nils Hannerz har utsetts till tillförordnad näringspolitisk chef på IKEM. Tjänsten är till stor del en ny tjänst och ett rekryteringsarbete pågår.

Mer information om nya visselblåsarlagen

18 nov 2021 | Arbetsgivarguiden
Den 17 december 2021 börjar den nya visselblåsarlagen att gälla. Om du vill ha koll på vad den nya lagen innebär rekommenderar vi vårt webbinarie 9 december. Vi har också uppdaterat Arbetsgivarguidens "Arbetsgivarfrågor A-Ö" med kapitlet "Visselblåsarlagen".

IKEM vill hjälpa fler företag att införa medarbetaravtal

17 nov 2021
IKEM startar nu en kommunikationskampanj för att uppmärksamma sina medlemsföretag på fördelarna med medarbetaravtal. Dagens kollektivavtal är uppdelade i förlegade roller som är hämmande för både företag och medarbetare. Medarbetaravtal leder till mindre administration samtidigt som det ger lika villkor för alla anställda, stärker kulturen och effektiviserar arbetet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in