Nyheter

 • Nyhet:

  Det nya industriutsläppsdirektivet – ett hot mot den gröna omställningen?

  • Grön omställning
  • Miljötillstånd

  ”Tillståndsprocesserna är extremt omfattande och tidskrävande. Vi växer och vill lägga fokus på innovation och utveckling av vår verksamhet, inte ökad administration. Jag är mycket oroad över hur det nya utsläppsdirektivet kommer att implementeras. Det måste säkerställas att Sverige kan konkurrera på lika villkor. Det sade Cecilia Sjöstedt, VD för Cytiva Sweden när EU:s nya industriutsläppsdirektiv diskuterades med företrädare för näringslivet och riksdagspolitiker på ett seminarium i Almedalen i regi av IKEM och ett flertal andra industriförbund.

 • Nyhet:

  Industriavtalet – leverans på arbetsmarknaden i en osäker tid

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  Almedalen: Hur ser förutsättningarna för avtalsrörelsen ut? Den 31 mars 2023 är det dags för en ny normering på svensk arbetsmarknad. Industrin sätter märket – ett kostnadstak för löneökningarna som resten av arbetsmarknaden ska följa. Det sker i en omvärld som präglas av geopoliska spänningar, skenade energipriser och förändrade villkor för företagen.

 • Nyhet:

  Kemiindustrin vill ha en politik som främjar cirkulära kolkällor

  • Cirkulär ekonomi

  I Svenskt Näringslivs trädgård i Almedalen träffade den 5 juli plast- och kemiindustrins företrädare Anders Fröberg, Borealis Sverige, Håkan Kihlberg, Perstorp Group och Claes Fredriksson, Liquid Wind, moderaternas Johan Hultberg och socialdemokraternas Marlene Burwick för en diskussion om hur dagens fossila kolkällor ska bytas ut mot hållbara alternativ.

 • Nyhet:

  Alla partier gästade SKGS Almedalsseminarium

  • Energipolitik

  Hur tänker politikerna säkerställa tillräcklig elproduktion i Sverige och industrins behov av el till konkurrenskraftig kostnad? De frågeställningarna var i centrum för basindustrins elsamarbete SKGS seminarium i Almedalen. Energitalespersoner för riksdagens samtliga partier medverkade i en paneldiskussion.

 • Nyhet:

  Intresset för kemi ökar men för få forskar

  • Kompetensförsörjning

  Under IKEM:s almedalsseminarium den 5 juli framkom tydliga budskap från industrin, akademin och politiken om lösningar för en bättre kompetensförsörjning av forskare och specialister.

 • Nyhet:

  Ta bort skatten på plastbärkassarna nu!

  • Plastfrågor

  Den 1 maj 2020 införde Sverige en skatt på plastbärkassar. IKEM anser att denna skatt aldrig borde ha införts och därför bör avskaffas nu.

 • Nyhet:

  Almedalen: Industrin ställer om - men politiken hindrar

  • Grön omställning

  Hur vill partierna åstadkomma en industripolitik som ser till helheten, river hinder och inte bromsar omställningen? På vilket sätt borde tillståndsprocesserna förändras? Hur klarar vi framtidens elförsörjning och behovet av en fördubblad elproduktion? Hur ska vi klara kompetensförsörjningen?

 • Nyhet:

  Det tjeckiska ordförandeskapet i EU har inletts

  • EU

  Från den 1 juli till den 31 december i år är Tjeckien ordförande i EU. Uppgiften för det land som är ordförande är att planera och hålla Rådets möten och att representera Rådet i möten med de andra EU-institutionerna, framför allt EU-kommissionen och Europaparlamentet.

 • Nyhet:

  En tsunami av regler hjälper inte det hållbara samhällsbygget

  • Kemikaliepolitik

  Ta ett helhetsgrepp om EU:s kemikaliestrategi och stå upp för den svenska industrin och samhällets behov av kemi. Det skriver VD Jonas Hagelqvist och Kristina Neimert Carne, som är sakkunnig i kemikaliefrågor, på Altinget debatt i dag.

 • Nyhet:

  Kommentar till Strandhälls brev till EU-kommissionen

  • Kemikaliepolitik
  • EU

  Nyligen skrev Sverige och sex andra EU-länder ett gemensamt brev till EU-kommissionen där de kräver en snabbare utfasning av kemikalier i konsumentvaror. IKEM:s kemikalieexpert, Kristina Niemert Carne, saknar en referens till industrins roll och samhällets behov av kemikalier.