Nyheter

Nyheter

Gravida, vaccination och covid-19

24 sep 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Gravida som är vaccinerade (dos 2), eller har genomgått sjukdom med covid-19 de senaste sex månaderna, anses ha samma skydd mot allvarlig sjukdom som icke gravida och kan därmed återgå till arbetsplatsen. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, till exempel om personen också tillhör någon annan riskgrupp. Är bedömningen då att allvarlig risk föreligger för den gravida så kan denne fortsatt ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Hjärnvänlig arbetsmiljö

24 sep 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Prevent, i vilken IKEM ingår, erbjuder nu mejlskolan för hjärnvänlig arbetsmiljö. Det går till så att du får fem mejl som tar upp fem olika aspekter av ämnet som ni kan diskutera på personal- eller avdelningsmöten. En kort film ingår i varje mejl och diskussionsunderlag.

Peter Kihlgren ny ordförande för SKGS

24 sep 2021
Peter Kihlgren har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot att anta de stora utmaningar som elektrifieringen och klimatomställningen innebär för elsystemet i sin nya roll.

Plastförpackningar borde innehålla 30 % återvunnet

15 sep 2021 | Plast
Plastråvaruproducenterna föreslår nu ett obligatoriskt mål på 30 % återvunnen plast i plastförpackningar till 2030 inom EU. Tillverkarna av plastförpackningar anser att målet är möjligt att nå om ansvaret delas av hela värdekedjan.

”Dags för en ny industripolitik för Sverige”

15 sep 2021
Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar vi idag en ny reformagenda.– Vi skapar verklig klimatnytta varje dag, men nu måste politiken ge oss rätt förutsättningar att fortsätta våga satsa här i Sverige, säger Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin.

Kemiföretagen återindustrialiserar Sverige - behöver anställa 11 000

30 aug 2021
En positiv konjunktur, den gröna omställningen och stora planerade pensionsavgångar kommer tillsammans att påverka industrins framtida rekryteringsbehov. IKEM:s konjunkturbrev bygger enkätsvar från medlemsföretag inom läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi. Sammantaget uppger de att de behöver anställa 11 000 personer under de närmaste fem åren. Oroväckande är att företagen upplever att det redan nu är svårt eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft inom många kritiska yrkeskategorier.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in