Nyheter

Nyheter

Förslag om likviditetförstärkning via skattekontot

19 mar 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn.

Krispaket för svenska företag och jobb

16 mar 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Almedalen 2020 runt hörnet

12 mar 2020
Almedalen är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor och IKEM är självklart på plats. Det är en oslagbar möjlighet till nätverkande, oväntade möten och inspiration. Gör oss sällskap under Almedalsveckan - tillsammans når vi resultat.

EU-kommissionens strategi för cirkulär ekonomi

12 mar 2020
I går presenterade kommissionen sin strategi för en cirkulär ekonomi. IKEM:s medlemsföretag är nyckelaktörer för en cirkulär ekonomi, och kan och vill vara drivande i omställningen till resurseffektivitet både genom en cirkulär kemikalieframställning och genom att hjälpa nedströmsanvändare att göra deras produkter cirkulära.

Med en stark industri i utveckling når vi klimatmålen

11 mar 2020
Den industristrategi som EU Kommissionen nu presenterat ska vara anpassad till en europeisk industri som driver omställningen genom utveckling och har en hög konkurrens- och innovationsförmåga. Europa är väl positionerat med en stark industriell bas och innovativa företag men utmanas samtidigt av ökad global konkurrens, protektionism och handelskonflikter. Europas väg framåt ska dock inte bestå av att sätta upp murar mot omvärlden. Nyckeln ligger i att stärka industrins konkurrenskraft vilket i sig kräver ett konkurrenstryck både inom Europa och i förhållande till omvärlden.

Ökad osäkerhet i avtalsförhandlingarna på grund av Corona-viruset

10 mar 2020
IKEM har i dag ställt sig positiva till en skiss om ett treårigt avtal för industrin. IKEM gör dock en reservation på grund av det är svårt att bedöma hur spridningen av Corona-viruset kommer att påverka IKEM:s medlemmar. Hur våra företag kommer att påverkas av virusutbrottet är fortfarande oklart, det är en osäkerhetsfaktor som vi måste kunna hantera i de fortsatta förhandlingarna, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Dags för nominering till arbetsmiljöstipendiet!

10 mar 2020
Har du någon på din arbetsplats som brinner för att du och dina kollegor ska ha en säker och trivsam arbetsmiljö?Ett skyddsombud eller chef som gör bra insatser, som du litar på, som du kan fråga om det mesta. Nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2020 senast 15 maj.

Europeisk kemiindustri stöder ambitionen om ett klimatneutralt Europa 2050

4 mar 2020
Europeiska kommissionen har idag presenterat ett lagförslag om ett bindande mål för klimatneutralitet till 2050. Förslaget är en del av tillväxtstrategin ”European Green Deal” och har ett brett stöd bland medlemsstaterna inom EU. En omfattande konsekvensanalys ska också genomföras inför ett förslag om ny ambitionsnivå för utsläppen 2030 som väntas senare under året.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in