Nyheter

Nyheter

BioInnovation: Cirkulära flöden efterlyses!

28 okt 2019
Nu öppnar BioInnovation utlysning för material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet. Projekt kan söka upp till sex miljoner kronor. 7 november bjuder BioInnovation in till informations- och matchmakingmöte i Stockholm, välkommen!

Nouryon planerar fullskalig produktionsanläggning i Stenungsund

28 okt 2019
Nouryon meddelar i ett pressmeddelande att man framgångsrikt har producerat de första etylenaminerna i sin demonstrationsanläggning i Stenungsund. Företaget siktar nu på att börja projekteringsarbetet för en fullskalig tillverkningsanläggning i slutet av 2019.

Arbetsmiljöverket och isocyanater

25 okt 2019
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker ställs särskilda krav på utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med ett antal allergiframkallande ämnen/komponenter. Kravet gäller också vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.

Konjunkturnedgång, global osäkerhet och sämre produktivitet kommer prägla avtalsrörelsen

22 okt 2019
En tydlig konjunkturavmattning, en svag krona, ett irrelevant inflationsmål, stort behov av strukturella reformer, sjunkande produktivitet och önskemål om ett breddat Industriavtal. Det är några av sakerna som diskuterades på seminariet ”Globalt eller lokalt – vad avgör lönesättningen?” med experter från bl.a. SEB, Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet.

Nu lanseras världens första bio-baserade PVC

21 okt 2019 | Plast
Det är företaget INOVYN som nu lanserat sin senaste generation av PVC under varumärket BIOVYNTM. Det innebär att de är världens första kommersiella tillverkare av bio-baserad PVC. INOVYN har i produktutvecklingen arbetat nära golvtillverkaren Tarkett. Därför kommer den första användningen av BIOVYNTM bli i en ny golvkollektion från Tarkett.

Kemins Dag 2019: Många vill ställa frågor vid spännande batteriseminarium

21 okt 2019
Det tog lång tid för föreläsarna att komma iväg efter IKEM:s, Kemisamfundets och Nationalkommittén för kemis gemensamma frukostseminarium om batterier. Många ville ställa frågor, både under och efter föredragen. Batteriforskning, återvinning och brytningen av nya metaller är uppenbarligen frågor som engagerar.

NanoForum - konferensen där stora sinnen möts

14 okt 2019
Temat för årets konferens är Nano Medicine, där ämnen forskning, entreprenörskap och utveckling av kvalitetssäkring står i fokus. Välkommen till Uppsala 12 november. Arrangör är SwedNanoTech.

Ny partsgemensam rapport

4 okt 2019 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
IKEM har tillsammans med Ledarna genomfört en kartläggning av chefers upplevda situation och förutsättningar i medlemsföretagen. Fokus ligger på chefens organisatoriska förutsättningar och i vilken utsträckning chefsuppdragen upplevs som begripliga och meningsfulla.

IKEM:s arbetsgivardag: Årets viktigaste dag för chefer, HR- och löneansvariga!

3 okt 2019
Välkommen till IKEM:s arbetsgivardag - dagen vi tidigare benämnde IKEM:s ALL-dag. Det här är årets viktigaste dag för dig som arbetar med HR, är chef eller arbetar med lön! Arbetsgivardagen inleds i Norrköping 18 november och avslutar 3 december i Sundsvall. Totalt är vi på åtta orter i landet. Anmäl dig direkt på webben.

Nedväxling i globala produktivitetstillväxten

2 okt 2019
På onsdagen presenterade Industrins Ekonomiska råd sin årliga rapport om trender i ekonomin. I samband med rapportsläppet hölls också ett seminarium där rapporten presenterades.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in