Nyheter

 • Nyhet:

  Rättsfall

  • Arbetsgivarguiden

  Innehåll bakom inloggning

 • Nyhet:

  Regeringens senfärdighet hotar svensk konkurrenskraft

  • Kemikaliepolitik
  • EU

  Produktivitetskommissionen har idag presenterat delbetänkandet "Goda möjligheter till ökat välstånd". Ett av förslagen handlar om högre krav på konsekvensanalyser och -utredningar, bland annat för att fastställa svenska positioner i EU-förhandlingar. IKEM välkomnar förslaget.

 • Nyhet:

  IKEM närvarar på Nynas Safety Week

  • Responsible Care
  • Anläggningssäkerhet

  IKEM deltog idag vid Nynas AB:s Safety Week för att berätta om Responsible Care. Nynas genomför Safety Week varje år i anslutning till ”World day of Health and Safety at work”.

 • Nyhet:

  10 åtgärder för fler svenska innovationer

  • Kemikaliepolitik
  • Forskning & innovation

  Innovationer för mer säker och hållbar kemi är avgörande för Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Men innovationsklimatet behöver förbättras. IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet har inom plattformen SusChem Sweden tagit fram Agenda kemi för en stärkt innovationskraft. Agendan innehåller tio prioriterade åtgärder.

 • Nyhet:

  Välkommen till årets Träffpunkt IKEM

  • Arbetsgivarguiden

  Träffpunkt IKEM är en halvdag där vi träffas, delar erfarenheter och fyller på med färsk kunskap i arbetsrättsliga frågor. Vi bjuder också på gemensam lunch.

 • Nyhet:

  Förslag om slopad ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader

  • Arbetsgivarguiden

  Regeringen har beslutat om en proposition som innebär att arbetsgivares möjlighet att få ersättning för höga sjuklönekostnader ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2024. Lagförslaget innebär att arbetsgivare kan ansöka om ersättning i arbetsgivardeklarationen fram till och med den 30 juni 2024.