Nyheter

Nyheter

Ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund

20 maj 2021 | Plast
Geir Tangenes har tillträtt som ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund. Geir kommer närmast från INOVYN i Grenland, Norge och efterträder Mikael Rogestedt som har gått vidare till en roll som Business SHE Manager inom INOVYN.

Hållbar plastanvändning

18 maj 2021 | Plast
Igår lanserade Naturvårdsverket sin nya färdplan för en hållbar plastanvändning, vilken är tänkt att inspirera till handling för hållbar plastanvändning.

SKGS: Ta beslut om svenska slutförvaret

17 maj 2021
70 procent av industrins elanvändning sker i södra och mellersta Sverige. Konkurrenskraftiga elpriser är en förutsättning för basindustrin. Regeringen behöver ta sitt ansvar och ta beslut om det svenska slutförvaret utan dröjsmål. Det skriver Johan Bruce, Energidirektör SKGS i dag i en debattartikel i Dagens Industri.

IKEM:s konjunkturbrev: Bristen på plastråvara kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri

7 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Plast
Den svenska kemi-, plast- och gummiindustrin är inne i en stark tillväxtfas och landar på index 121 (där allt över 100 innebär tillväxt), det visar IKEM:s konjunkturbrev för kvartal ett 2021. Läkemedelsindustrin och raffinaderierna landar på index 90, vilket innebär en tillbakagång jämfört med kvartal ett 2020. För läkemedelsindustrins del beror nedgången förmodligen på höga jämförelsetal från kvartal ett 2020. Ett orosmoln för samtliga industrigrenar, men särskilt för plastindustrin är bristen på plastråvara och ökade plastråvarupriser.

Så ser vi till att gröna industriella investeringar hamnar i Sverige!

6 maj 2021
Idag arrangerade Hållbar Kemi 2030 och Klimatledande Processindustri ett mycket intressant webbinarium om de industriella investeringar som krävs för att nå klimatmålen. Perstorp berättade om Project Air och IKEM redovisade vilka planer som finns för att nå klimatmålen hos de kemiföretag som står för 40 procent av Sveriges koldioxidutsläppen.

Nominera till Industrins jämställdhetspris

5 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Jämställdhet och diskriminering
Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Nu öppnar nomineringsperioden!

Så genomförs vaccinering säkert på arbetsplatsen

4 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Arbetsmarknadens parter vill att vaccinering under fas 4 ska kunna erbjudas på eller i nära anslutning till arbetsplatserna. Nu finns en vägledning för hur det kan göras på ett säkert sätt. ”Vaccination på arbetsplatser” har tagits fram av parterna tillsammans med Sveriges Företagshälsor och Prevent.

Webbinarium: Om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

4 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan många gånger upplevas som något diffust och otydligt. Signaler om ohälsa och risker kan vara svårare att fånga upp än för fysiska faktorer som till exempel buller, fallskador eller ergonomi. När blir exempelvis stress farligt? Det blir heller inte lättare när många medarbetare jobbar på distans. Välkommen till webbinarium om OSA 7 maj kl 9.00.

Den sociala pelaren får EU att skena

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden
Som arbetsgivarföreträdare inom svensk exportindustri är vi starkt kritiska till den skenande utvecklingen inom EU, där allt fler lagförslag kan knytas till den sociala pelaren. Vår modell – den svenska modellen – bygger på kollektivavtal och är en unik företeelse, där arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden. Den vill vi värna. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i dag i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Utbyggnaden av yrkesvux måste spegla hela arbetsmarknadens behov

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Takten i utbyggnaden av yrkesvux är imponerande. Men utbyggnaden måste spegla hela arbetsmarknadens behov. Allt tyder på att tydligare statlig styrning måste till för att så ska bli fallet, skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med IKEM och tolv andra branschorganisationer i en slutreplik i Altinget.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in