Nyheter

Nyheter

Förslag på sänkt gränsvärde för Bisfenol A

20 dec 2021 | Plast
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har omvärderat riskerna med bisfenol A (BPA) i livsmedel och föreslår att det tolerabla dagliga intaget (TDI) ska sänkas kraftigt jämfört med den tidigare bedömningen 2015. EFSA:s slutsatser om BPA presenteras i ett utkast till vetenskapligt yttrande som nu är öppet för offentligt samråd fram till den 8 februari 2022. EFSA önskar att alla berörda parter ska bidra till samrådet.

God Jul!

20 dec 2021
När artisten Robyn (Robin Karlsson) tilldelades KTH:s Stora pris 2013 bestämde hon sig tillsammans med KTH för att starta teknikfestivalen Tekla, en heldag där tjejer och icke-binära får bygga, skapa och testa olika former av teknik.

Ändring i tjänstemannaavtalet på grund av höjt tak för sjukpenning

17 dec 2021 | Arbetsgivarguiden
Riksdagen beslutade den 15 december 2021 att höja inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i socialförsäkringsbalken från 8 till 10 prisbasbelopp. De ändrade reglerna kommer att träda ikraft den 1 januari 2022 och IKEM har därför kommit överens med tjänstemannaorganisationerna om en konsekvensändring i kollektivavtalet för tjänstemän.

Nils Hannerz hedersdoktor vid Lunds Tekniska högskola

17 dec 2021
Lunds Tekniska Högskola, LTH,  utser tre hedersdoktorer för 2022. En av dem är Nils Hannerz, Nils Hannerz är forsknings- och innovationschef och tf näringspolitisk chef på IKEM. I motiveringen lyfter LTH bland annat fram Nils Hannerz engagemang för en omställning mot en hållbar svensk industri.

En miljöprövning för framtiden

15 dec 2021
I veckan genomfördes seminariet ”En miljöprövning för framtiden – ett kunskapsseminarium om en mer klimatvänlig och rättssäker miljöprövning”. Under seminariet lanserades en rapport som fokuserar på hur man kan lösa problemet med den ineffektiva tillståndshanteringen som motverkar hållbar utveckling.

Industriutsläppsdirektivet - IED

15 dec 2021
För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa är Industriutsläppsdirektivet (IED).

Ny begränsning för diisocyanater

15 dec 2021
Den 24 februari 2022 ska en ny begränsning för diisocyanater börja tillämpas. Efter det datumet måste alla blandningar för industriellt eller yrkesmässigt bruk som innehåller mer än 0,1% diisocyanat märkas med att utbildning krävs för hantering av dessa efter den 24 augusti 2023.

Svensk Plast satsar på att tydliggöra plast i ett cirkulärt samhälle

15 dec 2021
Under hösten har arbetet med IKEM och Svensk Plastindustriförenings, (SPIF), gemensamma projekt ”Svensk Plast” fortsatt in i fas två, där ytterligare aktörer i branschen och dess kunder involverats. Projektets mål är att skapa förutsättningar för en faktabaserad, transparent och proaktiv kommunikation kring plastanvändningen.

Förslag på ny förordning om återvunnen plast i kontakt med livsmedel

14 dec 2021 | Plast
EU kommissionen har kommit med ett förslag på en ny förordning för återvunnen plast i kontakt med livsmedel. Det nya förslaget innehåller en hel del ändringar och därför har man beslutat att komma med en helt ny istället för att uppdatera den gällande förordningen (282/2008).

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in