Fakta om plastmaterialet PVC!

Plastmaterialet PVC används inom byggsektorn, sjukvård, transport och elektronik, vilket gör PVC till ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Vi jobbar för klimatet och just pvc är både klimatsmart och energisnålt.
  • På pvc.se finns fakta om hur våra företag arbetar med att anpassa PVC-produkterna till ett hållbart samhälle.
  • Vi ger också saklig information om PVC som råvara och material

PVC är ett hållbart material

PVC är en klimatsmart plast. Den är den plast som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen, enligt den europeiska plastbranschens statistik. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi.

Hållbar utveckling

PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen på olika sätt. Det handlar både om att förbättra hållbarheten för PVC-produkterna och att produkterna bidrar till ett hållbart samhälle.

VinylPlus

Det övergripande målet med VinylPlus är att hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara ett material som man väljer när det gäller kvalitet, värde och miljösäkerhet.

Cirkulär ekonomi

PVC är en plast som har fler fördelar när det gäller övergången till en cirkulär ekonomi. Dels ger PVC produkter med lång livslängd och dels är PVC återvinningsbart. PVC kan återvinnas upp till 8 gånger beroende på användningsområde innan egenskaperna börjar bli sämre.

Beroende på PVC-typ och återvinningsprocessen kan man spara upp till 90 % energi jämfört med nyråvara. Vidare visar en konservativ uppskattning att man sparar 2 kg CO2 för varje kg PVC som återvinns.

Plasten PVC har fler fördelar i en cirkulär ekonomi

Nyheter FRÅN PVC FORUM

VinylPlus överträffar 810 000 ton i återvinningen av PVC. Stödjer ambitionen med den europeiska gröna given

30 maj 2022
VinylPlus® presenterade den 25 maj resultatet av det första året med VinylPlus 2030-åtagandet vid det 10:e VinylPlus Sustainability Forum (#VSF2022). #VSF2022, livesänd från Bryssel, samlade online runt 500 deltagare från 40 länder. Under temat "Embracing EU Green Deal Ambitions" diskuterades perspektiv och scenarier som genererats av EU:s nuvarande politiska landskap, såväl som deras inverkan på plast- och PVC-industrin.
Läs mer

Kommentar till att PVC är med på EU:s Restrictions Roadmap

2 maj 2022
PVC-branschen ifrågasätter att Europeiska kommissionen har med plasten PVC på sin färdplan för kommande begränsningar (Restrictions Roadmap). Själva PVC-plasten är inte farlig och innebär ingen risk för människors hälsa eller miljön. Däremot finns det några tidigare tillsatser i PVC som är farliga och det finns en diskussion om hur dessa påverkar återvinningen.
Läs mer

Webbinarium om Additive Sustainability Footprint (ASF)

3 dec 2021
Den 9 december arrangerar VinylPlus ett webbinarium om den modell som man har utvecklat för att bedöma additivens miljöpåverkan. Den heter Additive Sustainability Footprint (ASF) och har tagits fram i samarbete med The Natural Step.
Läs mer

Det borde idag vara självklart för upphandlare att ställa krav på att entreprenören samlar in installationsspill. Det är en utmärkt råvara och vi har redan ett system för att samla in och återvinna den.

Vi vill att Sverige ska vara ledande i omställningen till en cirkulär ekonomi för plast. Ökad dialog mellan näringslivet och upphandlare är mycket viktigt för att rätt krav ska ställas och marknaden har möjlighet att uppfylla dessa.