Välkommen!

Den här webbplatsen drivs av IKEM:s sektorgrupp PVC Forum.

PVC är ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Den gör stor samhällsnytta inom en rad områden som byggsektor, sjukvård, transport och elektronik. PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkterna till ett hållbart samhälle och att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.

PVC är ett hållbart material

PVC är en klimatsmart plast. Den är den plast som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen, enligt den europeiska plastbranschens statistik. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi.

Hållbar utveckling

PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen på olika sätt. Det handlar både om att förbättra hållbarheten för PVC-produkterna och att produkterna bidrar till ett hållbart samhälle.

VinylPlus

Det övergripande målet med VinylPlus är att hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara ett material som man väljer när det gäller kvalitet, värde och miljösäkerhet.

Det borde idag vara självklart för upphandlare att ställa krav på att entreprenören samlar in installationsspill. Det är en utmärkt råvara och vi har redan ett system för att samla in och återvinna den.

Återvinningen av PVC ökade med över 15 % under 2018

Genom PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus® återvanns 739 525 ton PVC under 2018. Det var en ökning med 15,6 % jämfört med föregående år. Resultatet presenterades på konferensen VinylPlus Sustainability Forum, som ägde rum den 9 och 10 maj i Prag, Tjeckien. Där presenterad industrin även ytterligare framsteg i sitt hållbarhetsarbete för PVC.

Läs mer om 2018 års resultat

Perstorps mjukgörare Pevalen ™ godkänd för livsmedelskontakt

Kemiföretaget Perstorp utvecklar högpresterande och hållbara mjukgörare. Nu har deras nya mjukgörare Pevalen blivit godkänd av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) för kontakt med livsmedel. För att möta den växande efterfrågan har produktionskapaciteten väsentligt expanderats.

Här kan du läsa mer om mjukgöraren

Ny svensk innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Tarkett har lanserat en ny teknik som innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester. Det gör att gamla golv kan återvinnas till råvaror som har lika hög kvalitet som plast gjord direkt av nya råvaror. Innovationen som har forskats fram i Sverige möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv.

Till artikeln Ny svenskt innovation

Innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras stora mängder rör vid nybyggnationer och underhåll av infrastruktur och byggnader. Om spillet som uppstår vid installationerna skulle materialåtervinnas skulle besparingen bli runt 50 miljoner kronor i materialvärde per år. Dessutom skulle miljöpåverkan minska avsevärt. Detta visar projektet Repipe som lämnat sin slutrapport till RE:Source.

Till artikeln Innovativ återvinning

Cirkulär ekonomi

PVC är en plast som har fler fördelar när det gäller övergången till en cirkulär ekonomi. Dels ger PVC produkter med lång livslängd och dels är PVC återvinningsbart. PVC kan återvinnas upp till 8 gånger beroende på användningsområde innan egenskaperna börjar bli sämre.

Beroende på PVC-typ och återvinningsprocessen kan man spara upp till 90 % energi jämfört med nyråvara. Vidare visar en konservativ uppskattning att man sparar 2 kg CO2 för varje kg PVC som återvinns.

Läs mer om cirkulär ekonomi

Vi vill att Sverige ska vara ledande i omställningen till en cirkulär ekonomi för plast. Ökad dialog mellan näringslivet och upphandlare är mycket viktigt för att rätt krav ska ställas och marknaden har möjlighet att uppfylla dessa.