Fakta om plastmaterialet PVC!

Plastmaterialet PVC används inom byggsektorn, sjukvård, transport och elektronik, vilket gör PVC till ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Vi jobbar för klimatet och just pvc är både klimatsmart och energisnålt.
  • På pvc.se finns fakta om hur våra företag arbetar med att anpassa PVC-produkterna till ett hållbart samhälle.
  • Vi ger också saklig information om PVC som råvara och material

PVC är ett hållbart material

PVC är en klimatsmart plast. Den är den plast som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen, enligt den europeiska plastbranschens statistik. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi.

Hållbar utveckling

PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen på olika sätt. Det handlar både om att förbättra hållbarheten för PVC-produkterna och att produkterna bidrar till ett hållbart samhälle.

VinylPlus

Det övergripande målet med VinylPlus är att hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara ett material som man väljer när det gäller kvalitet, värde och miljösäkerhet.

Cirkulär ekonomi

PVC är en plast som har fler fördelar när det gäller övergången till en cirkulär ekonomi. Dels ger PVC produkter med lång livslängd och dels är PVC återvinningsbart. PVC kan återvinnas upp till 8 gånger beroende på användningsområde innan egenskaperna börjar bli sämre.

Beroende på PVC-typ och återvinningsprocessen kan man spara upp till 90 % energi jämfört med nyråvara. Vidare visar en konservativ uppskattning att man sparar 2 kg CO2 för varje kg PVC som återvinns.

Plasten PVC har fler fördelar i en cirkulär ekonomi

Nyheter FRÅN PVC FORUM

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

11 jun 2021
En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, det skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.
Läs mer

Återvinning av PVC kan potentiellt bespara klimatet 6 500 000 ton koldioxid

4 jun 2021
PVC Forums nya färdplan visar att cirka 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt i ny teknik som möjliggör återvinning.
Läs mer

Ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund

20 maj 2021
Geir Tangenes har tillträtt som ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund. Geir kommer närmast från INOVYN i Grenland, Norge och efterträder Mikael Rogestedt som har gått vidare till en roll som Business SHE Manager inom INOVYN.
Läs mer

VinylPlus®: Markerar 20 års framgång för #CIRCULARVINYL

17 maj 2021
Nu har den europeiska PVC-branschens andra 10-åriga frivilliga åtagandet för hållbar utveckling slutförts och vi sammanfattar framgångarna och ser fram emot 2030. Idag publiceras VinylPlus lägesrapport för 2021. Bland de viktigaste resultaten framhålls den kontinuerliga utvecklingen av insamlings- och återvinningssystemen för PVC-avfall i hela Europa som gjort det möjligt att återvinna 6,5 miljoner ton PVC sedan 2000; gradvis ersättning av de problematiska tillsatserna; minskning av energiförbrukningen för produktionen; och utvecklingen av VinylPlus®-produktmärke. Nästa steg är att VinylPlus har åtagit sig att återvinna 900 000 ton PVC per år till 2025, i linje med ambitionerna från Circular Plastics Alliance och en miljon ton till 2030. Detta bekräftar PVC-branschens starka engagemang och åtaganden.
Läs mer

Det borde idag vara självklart för upphandlare att ställa krav på att entreprenören samlar in installationsspill. Det är en utmärkt råvara och vi har redan ett system för att samla in och återvinna den.

Vi vill att Sverige ska vara ledande i omställningen till en cirkulär ekonomi för plast. Ökad dialog mellan näringslivet och upphandlare är mycket viktigt för att rätt krav ska ställas och marknaden har möjlighet att uppfylla dessa.