PVC Forum

PVC är en klimatsmart plast. Här får du veta varför PVC är så bra.

Vid tillverkning av PVC används bara 43 procent fossil olja eller gas, resten är salt. De flesta andra plaster görs enbart på olja. Nu finns också bio-massbalanserad PVC som tillverkas av fossilfria råvaror. PVC är klimatsmart!

Cirkulärt byggande – vad krävs för att öka takten i omställningen?

 • Sätt upp nationella mål för cirkularitet.
 • Ställ krav på återvunnen råvara i nya produkter genom kvotplikt.
 • Anpassa LOU så att återvinning och återbruk främjas och så att efterfrågan på återvunnet material ökar.
 • Tydliggör ansvarsfördelningen för när material tas om hand för återanvändning / återvinning genom lagstiftning och förbättrad kontroll.
 • Stärk kompetensen hos kommuner / regioner / myndigheter om cirkulärt byggande.

Positionsdokument från juni 202
Mer om Cirkulärt byggande 

Genvägar

 • Om PVC Forum

  PVC Forum är en sektorgrupp inom arbetsgivar- och branschföreningen IKEM. Medlemsföretag i IKEM kan genom att gå med i en sektorgrupp fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor.

 • Cirkulär ekonomi

  I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhället i ett kretslopp istället för att bli avfall. Genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter.

 • Olika sätt att återvinna PVC

  PVC är en plast som går att återvinna till nya produkter eller energi. Materialet kan smältas om runt åtta gånger utan att egenskaperna blir sämre. PVC är också tolerant för inblandning av andra material, och kan ändå ge mycket bra produkter.

Prioriterade frågor

 • Vinyl Plus

  VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling av PVC. I över 20 år har vi arbetat med hållbar utveckling, därför är vi en föregångare och modell för andra branscher i dag.

 • De globala hållbarhetsmålen

  VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling av PVC. VinylPlus 2030 är branschens förnyade åtagande för att bidra proaktivt till att hantera de globala hållbarhetsutmaningarna och prioriteringarna.

 • Hållbar användning av PVC

  PVC Forums "Färdplan för en hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle" potentialen som finns i att återvinna PVC och vad som behöver göras för att realisera detta. PVC möjliggör cirkulära materialflöden inom byggsektorn och i förlängningen en omställning till ett klimatneutralt samhälle.

 • Sätt att återvinna PVC

  PVC är en plast som går att återvinna till nya produkter eller energi. PVC är också tolerant för inblandning av andra material, och kan ändå ge mycket bra produkter.

Ladda ner PVC Forums Färdplan

Ladda ner PVC Forums Positionsdokument

 • Positionsdokument

  Cirkulärt byggande – vad krävs för att öka takten i omställningen? PVC Forum har förslag på lösningar. Positionsdokument juni 2023.

Faktablad om PVC

PVC Forum har tagit fram flera faktablad om PVC som du gärna får ladda ner.

Här finns alla faktablad om PVC