De globala hållbarhetsmålen

PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Handlingsplan för de globala utmaningarna

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats-och regeringschefer en handlingsplan för att hantera de globala utmaningarna under de kommande 15 åren. Handlingsplanen heter Agenda 2030 och består av 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Världens länder har därmed lovat att arbeta för att nå dessa mål senast år 2030 och på så vis leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendans syfte är att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och hejda klimatförändringarna och säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv.

De globala hållbarhetsmålen utifrån Agenda 2030De globala hållbarhetsmålen utifrån Agenda 2030

Begreppet hållbar utveckling innebär att utvecklingen ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

De globala hållbarhetsmålen förkortas SDG.
Läs mer om målen på den officiella sidan för arbetet i Sverige.