Informationsmaterial

Ett av PVC Forums mål är att sprida information om PVC. Därför har vi bland annat tagit fram ett flertal faktablad och broschyrer.

Behöver du ytterligare information kontakta gärna Lena Lundberg som är ansvarig för PVC Forum.

PVC Forums Färdplan

PVC Forums Färdplan för en hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle. Utgiven oktober 2021, uppdaterad juni 2022.

Ladda ner

Dagens PVC är ett bra miljöval

Broschyr

Broschyr utgiven av PVC Forum.

Ladda ner

Om mjukgörare.

Faktablad

Här kan du ladda ner vårt faktablad Om mjukgörare.

Ladda ner

Om PVC och brand

Faktablad

Här kan du ladda ner vårt faktablad Om PVC och brand.

Ladda ner

Om PVC och dioxiner

Faktablad

Här kan du ladda ner vårt faktablad "Om PVC och dioxiner". 

Ladda ner

Om PVC

Här kan du ladda ner vårt faktablad Om PVC.

Ladda ner

VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen

Broschyr

Denna broschyr beskriver hur PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG).

Ladda ner

Plastindustrins frivilliga åtagande

Broschyr

Broschyren  presenterar den europeiska plastindustrins olika frivilliga åtaganden.

Ladda ner

Vinyl chloride (VCM) and Polyvinyl Chloride (PVC)

Broschyr

Eco-profiles and Environmental Product Declarations of the European Plastics Manufacturers. Broschyr utgiven av PlasticsEurope/The European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM)

Ladda ner

Progress Report 2018

Broschyr

Här är den senaste lägesrapporten inom VinylPlus.

Ladda ner

PVC recycling technologies

Broschyr

Broschyr om olika möjligheter att återvinna PVC och den utveckling som sker.

Ladda ner

The Voluntary Commitment of hte European PVC Industry

Broschyr

Här är en fördjupad information om det frivilliga åtagandet VinylPlus.

Ladda ner