Ytterligare åtaganden

PVC-branschen har genom VinylPlus® förbundit sig att återvinna 900.000 ton PVC per år före 2025

  • När EU-kommissionen lanserade sin Plaststrategi gjorde man ett upprop om frivilliga åtaganden att använda återvunnen plast.

PVC-branschen jobbar för hållbar utveckling inom Vinyl 2010 och VinylPlus och frivilligt åtagande

PVC-branschen har varit en föregångare när det gäller frivilliga åtaganden för en hållbar utveckling genom sina program Vinyl 2010 och VinylPlus. Därför var det självklart att också göra ett åtagande kopplat till EU:s Plaststrategi.

Genom VinylPlus har PVC-branschen lovat att till år 2025 ska minst 900.000 ton PVC återvinnas per år till nya produkter.

Detta är ett väsentligt bidrag till EU-kommissionens övergripande mål på 10 miljoner ton plast till nya produkter. Vidare har VinylPlus åtagit sig att återvinna minst 1 miljon ton per år före 2030.

”Under nästan 20 år har VinylPlus visat vägen till en cirkulär ekonomi genom att förbättra hållbarheten för PVC. Eftersom vårt program sammanför hela värdekedjan för PVC reagerade vi omedelbart på EU-kommissionens uppmaning till frivilliga åtaganden från plastindustrin.

- Vi välkomnar detta initiativ, som visar vilken framsynthet som PVC-branschen haft när man etablerade sitt första frivilliga åtagande”, säger Brigitte Dero, ansvarig chef för VinylPlus.