PVC minskar utsläppen av koldioxid.
PVC minskar utsläppen av koldioxid. PVC är ett klimatsmart plastmaterial.

PVC är en klimatsmart plast

PVC är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. PVC förbrukar lägst energi. PVC är helt enkelt en klimatsmart plast.

När PVC tillverkas är utsläppen 1,99 kg koldioxid per kg tillverkad PVC. Det är ungefär som för PE (polyeten) och PP (polypropen). Energiåtgången för att tillverka PVC i Europa är idag 60,6 MJ/kg enligt den statistik som branschorganisationen PlasticsEurope tar fram. Motsvarande siffra för PE är 76,8 MJ/kg och för PP 73,4 MJ/kg.

Utsläpp av koldioxid minskar

Framöver kommer utsläppen av koldioxid från tillverkningen av PVC att minska ytterligare. Detta sker i takt med att man ökar användningen av biobaserade råvaror och minskar andelen fossilbaserad energi. Även energiåtgången kommer att minska eftersom den senaste tillverkningstekniken för PVC förbrukar 20 procent mindre energi än den äldre processen. Det innebär att när fler europeiska tillverkare konverterat till den nya processen så kommer medelvärdet att vara ännu lägre.

20 procent till år 2020

Genom PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus har PVC-råvaruproducenterna åtagit sig att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2020. Under sin livstid minskar dock plasterna generellt utsläppen av koldioxid mer än vad som orsakades vid tillverkningen.