PVC är en klimatsmart plast

PVC är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. PVC förbrukar lägst energi. PVC är helt enkelt en klimatsmart plast.

När PVC tillverkas i Europa är utsläppen av koldioxid i genomsnitt 1,99 kg per kg tillverkad PVC (gällde 2013). Det är ungefär som för PE (polyeten) och PP (polypropen). Energiåtgången för att tillverka PVC i Europa är 60,6 MJ/kg enligt den statistik som branschorganisationen PlasticsEurope tar fram. Motsvarande siffra för PE är 76,8 MJ/kg och för PP 73,4 MJ/kg.

Utsläpp av koldioxid minskar

Nu minskar utsläppen av koldioxid från tillverkningen av PVC ytterligare. Det sker i takt med att man ökar användningen av biobaserade råvaror och minskar andelen fossilbaserad energi. Som ett exempel lanserade INOVYN förra året BIOVYN som är världens första bio-attribuerade PVC. Den möjliggör besparingar av växthusgaser på över 90 % jämfört med konventionellt producerad PVC.

Även energiåtgången vid tillverkningen minskar. Genom PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus har PVC-råvaruproducenterna åtagit sig att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2020.

Under sin livstid minskar dock plasterna generellt utsläppen av koldioxid mer än vad som orsakades vid tillverkningen.

20 procent till år 2020

Genom PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus har PVC-råvaruproducenterna åtagit sig att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2020. Under sin livstid minskar dock plasterna generellt utsläppen av koldioxid mer än vad som orsakades vid tillverkningen.