Skriv ut
Granulat
På bilden ser du granulat.

Om PVC Forum

PVC Forum är en så kallad sektorgrupp inom branschföreningen IKEM. Medlemsföretag i IKEM kan genom att gå med i en sektorgrupp fördjupa sitt samarbete i branschspecifika frågor.

För ett hållbart samhälle och saklig information

Det övergripande målet för PVC Forums arbete är att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.

Medlemsföretagen beslutar på årsmöte om verksamhet och budget för nästkommande kalenderår. Då fastställs också serviceavgifterna.