Om PVC

PVC har många bra egenskaper. Därför är PVC en av världens tre mest använda plaster. Här berättar vi mer om PVC.

PVC eller polyvinylklorid, är ett av de mest använda plastmaterialen i världen. 
  • PVC är återvinningsbar. Branschen arbetar för att all PVC ska materialåtervinnas.
  • Genom användningen av tillsatser kan PVC-produkterna skräddarsys. Det leder till effektivare produkter som spar resurser.
  • PVC är den plast som förbrukar lägst energi, räknat per kg tillverkad mängd plastråvara.
  • PVC finns i olika modeller med olika egenskaper. Vid tillverkning anpassas PVC-materialet efter kundens önskemål. Det sker bland annat genom valet av vissa tillsatser.
  • Produkterna och tillverkningsmetoderna utvecklas ständigt.

Lär dig mer om PVC

  • PVC är en klimatsmart plast

    PVC är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. PVC förbrukar lägst energi. PVC är helt enkelt en klimatsmart plast.