Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Om PVC

PVC är en klimatsmart plast. Den är den plast som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen, enligt den europeiska plastbranschens statistik. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi.

Kort om PVC

  • Mindre fossilt med PVC. Vid tillverkning av PVC används bara 43 procent fossil olja eller gas, resten är salt. De flesta andra plaster görs enbart på olja. Nu finns också bio-massbalanserad PVC som tillverkas av fossilfria råvaror.
  • PVC ger produkter med lång livslängd. Runt 80 procent av PVC-produkterna används inom byggsektorn där livslängden är lång.
  • PVC är återvinningsbar. Branschen arbetar för att all PVC ska materialåtervinnas.
  • PVC har många bra egenskaper. Därför är PVC en av världens tre mest använda plaster.
  • Genom användningen av tillsatser kan PVC-produkterna skräddarsys. Det leder till effektivare produkter som spar resurser.

Fördjupad information om PVC