VinylPlus arbetar för hållbarhet

VinylPlus

VinylPlus är PVC-branschens frivilliga åtagande.

Strävan mot ett hållbart samhälle

Den europeiska PVC-branschen bestämde sig tidigt för att tillsammans arbeta för att plasten PVC ska passa in i ett hållbart samhälle. Vårt första frivilliga åtagande, Vinyl 2010, presenterades år 2000 och sträckte sig fram till 2010. Stärkta av framgångarna med Vinyl 2010 gjorde branschen ett nytt och ännu mer ambitiöst 10-årigt åtagande, VinylPlus.

Övergripande mål

Det övergripande målet med VinylPlus är att hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara ett material som man väljer när det gäller kvalitet, värde och miljösäkerhet.

PVC ska hjälpa andra att uppnå sina hållbarhetsmål och ska ses som ett säkert material som ger bekvämlighet, komfort och högt socialt värde samt har goda hållbarhetsegenskaper. Detta ska uppnås genom ledarskap och engagemang från branschen, och att vi arbetar tillsammans med andra på ett öppet och ärligt sätt.

Hållbar utveckling

Den europeiska PVC-industrin har tagit sitt sociala ansvar och har arbetat hårt sedan slutet av 90-talet med utmaningen om en hållbar utveckling. Under det senaste decenniet har branschen gjort stora framsteg inom avfallshantering, innovativ återvinningsteknik, intressentansvar och ansvarsfull användning av tillsatser. VinylPlus introducerar nya områden som energi och resurseffektivitet, klimatförändring och omfattar alla PVC:s avfallsströmmar. Åtagandet tar itu med alla hållbarhetsutmaningar för PVC och skapar ett långsiktigt ramverk för utveckling i hela värdekedjan. Arbetet gör det möjligt för PVC att ta plats i, och bidra till, ett mer hållbart samhälle.

VinylPlus togs fram genom en öppen dialog med alla intressenter, inklusive miljöorganisationer, tillsynsmyndigheter, offentliga representanter och användare av PVC. Det nya programmet innehåller 30 mätbara och konkreta mål som är uppbyggda kring fem utmaningar som är baserade på Det Naturliga Stegets systemvillkor för hållbar utveckling.

Utmaningarna är:

 • Kontrollerad återvinning:

  En kraftig ökning av återvinningsvolymerna och stöd till produkter och användningsområden så att PVC-materialet kan få flera liv.
 • Utsläpp av klororganiska föreningar:

  Se till att långlivade organiska föreningar inte ackumuleras i naturen.
 • Ansvarsfull användning av tillsatser:

  Blystabilisatorer ska vara helt ersatta år 2015, en översyn av användningen av andra tillsatser och en strategi för hur man ska utveckla de bästa möjliga tillsatserna ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Resurs- och energieffektivitet:

  Bidra till att minimera klimatpåverkan genom att minska energi- och råvaruförbrukning, eventuellt att byta till förnybar energi och råvarukällor och främja innovation inom dessa områden.
 • Intressenternas engagemang:

  Öka medvetenheten om hållbarhet i hela värdekedjan - däribland både interna och externa intressenter - att påskynda utvecklingen mot att lösa våra hållbarhetsutmaningar.

Relaterad information