VinylPlus

VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling av PVC. Vi har arbetat tillsammans i över 20 år med hållbar utveckling och är därför en föregångare och modell för andra branscher i dag. Nu har vi presenterat ett nytt åtagande för kommande 10 år - VinylPlus 2030.

VinylPlus 2030

Med vårt förnyade åtagande vill VinylPlus bidra proaktivt till att hantera de globala hållbarhetsutmaningarna och prioriteringarna. Vi bygger vidare på mer än 20 års erfarenhet och resultat inom den europeiska värdekedjan för PVC. Åtagandet har utvecklats genom en bred och öppen förankringsprocess i samråd med intressenterna.

VinylPlus 2030 omfattar EU:s 27 medlemsländer plus Norge, Schweiz och Storbritannien.

Åtagandet

Inom de kommande tio åren ska vi tillverkare av råvaror, additiv och produkter samt återvinnare inom PVC-branschen arbeta aktivt tillsammans och dela ansvaret för att påskynda den europeiska PVC-värdekedjans övergång till en cirkulär ekonomi.

Vi kommer att agera som en föregångare inom innovation, samarbete och kommunikation. Vi kommer att använda vetenskapliga principer för att visa att PVC är ett bra material för ett hållbart samhälle och därmed agera i framkanten för den cirkulära ekonomin och hållbara utvecklingen inom plastsektorn, både i Europa och globalt.

Tre vägar och tolv åtgärdsområden

Åtagandet VinylPlus 2030 byggs upp runt tre ”vägar” och tolv ”åtgärdsområden”. Dessa har identifierats som viktiga för att hantera PVC-värdekedjans cirkularitet, dess utveckling mot koldioxidneutralitet, minimering av PVC-produktionens och PVC-produkternas miljöavtryck, och vårt engagemang med intressenter och globala koalitioner.

Alla mål kommer att genomgå en halvtidsöversyn 2025 för att beakta tekniska framsteg och utvecklingen av ramverken för socioekonomin, regler och miljö.

Väg 1 Öka PVC-värdekedjans cirkularitet

PVC-branschen anammar den cirkulära ekonomin. Vi åtar oss att bygga vidare på de resultat som har åstadkommits under de senaste 20 åren för att snabbare nå cirkularitet. Vi strävar efter att uppnå en cirkulär hantering av PVC, från cirkulär produktdesign, utveckling av ytterligare insamlingssystem och avancerade återvinningstekniker, till att garantera en säker användning av återvunnet material i högpresterande och hållbara produkter.

Väg 2 Framsteg mot koldioxidneutralitet och minimerat miljöavtryck

Hållbar kemi och koldioxidneutralitet är kärnan i en hållbar ekonomi. Genom ett vetenskapligt tillvägagångssätt åtar vi oss att säkerställa att alla PVC-produkter, inklusive deras leverantörskedjor och tillverkningsprocesser, fortsätter att minska sin påverkan på människors hälsa och på miljön.

Väg 3 Bygga globala koalitioner och partnerskap för de globala målen för hållbar utveckling

VinylPlus representerar den enade europeiska PVC-värdekedjan och vi åtar oss att säkerställa transparens och ansvar i relationerna med alla intressenter. Vi samarbetar med viktiga intressenter, inklusive varumärkesägare, och vi kommer att bidra till hållbar utveckling genom certifierade och spårbara produkter. Vi kommer att fortsätta samarbetet med det civila samhället, europeiska och globala organisationer, samt med globala PVC-aktörer, för att dela med oss av våra bästa hållbarhetslösningar och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs om det europeiska åtagandet: VinylPlus EU

Till webbplatsen för VinylPlus