VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen

PVC-branschen bidrar proaktivt till de globala hållbarhetsmålen genom vårt hållbarhetsprogram VinylPlus. Genom initiativet har branschen skapat ett långsiktigt ramverk för hållbarhetsarbetet för hela PVC-värdekedjan. Det handlar både om att förbättra hållbarheten för PVC-produkterna och att produkterna bidrar till ett hållbart samhälle.

Även om PVC-produkterna kan spela en roll för att uppnå många av de 169 delmålen inom Agenda 2030, fokuserar branschen på fem viktiga hållbarhetsutmaningar.

fem hållbarhetsutmaningar

Våra fem viktiga hållbarhetsutmaningar

  • Kontrollerad återvinning
  • Minskade emissioner
  • Hållbar användning av additiv
  • Minskad användning av energi och råvaror
  • Medvetenhet om hållbarhet

VinylPlus är godkänd av FN

Den privata sektorn har en central roll i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen. Därför är PVC-branschen stolta att vårt frivilliga åtagande VinylPlus har godkänts av FN som ett partnerskap för hållbarhetsmålen. VinylPlus finns registrerade på FN:s digitala plattform och samverkar där med de andra registrerade initiativen genom att dela kunskap och expertis.

VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen

Läs mer i broschyren VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen som beskriver  hur PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG).