Var används PVC?

PVC används framför allt i produkter med lång livslängd.

  • 80 procent av PVC-produkterna används inom byggsektorn där kraven på lång livslängd är höga.
  • Vatten- och avloppsrör av PVC har en livslängd på över 60 år. Detsamma gäller fönsterkarmar, kabelkanaler, plastgolv och takduk.

Plasten PVC gör stor samhällsnytta

PVC är en av de mest använda plasterna i världen. PVC gör stor samhällsnytta inom en rad områden såsom byggsektorn, sjukvården, transport och elektronik. Exempel på nya användningsområden är vingarna i vindkraftverk.

PVC har unika egenskaper. Det gör att materialet kan användas inom vitt skilda användningsområden, från extremt mjuka produkter som slangar och blodpåsar inom sjukvården till hårda produkter som vatten- och avloppsrör.

Plasten PVC började användas redan på 30-talet. Flera av produkterna tillverkade på den tiden är fortfarande i bruk, till exempel PVC-rör och PVC-kablar. Den globala efterfrågan ökar med runt fem procent per år och ligger på cirka 35 miljoner ton per år.

Den europeiska industrin producerar cirka 8 miljoner ton produkter för både inhemsk konsumtion och export till tredje land, med ett marknadsvärde om över 700 miljarder svenska kronor.