Var används PVC?

PVC används framför allt i produkter med lång livslängd.
  • 80 procent av PVC-produkterna används inom byggsektorn där kraven på lång livslängd är höga.
  • Vatten- och avloppsrör av PVC har en livslängd på över 60 år. Detsamma gäller fönsterkarmar, kabelkanaler, plastgolv och takduk.

PVC är en av de mest använda plasterna i världen. PVC gör stor samhällsnytta inom en rad områden såsom byggsektorn, sjukvården, transport och elektronik. Exempel på nya användningsområden är vingarna i vindkraftverk.

PVC har unika egenskaper. Det gör att materialet kan användas inom vitt skilda användningsområden, från extremt mjuka produkter som slangar och blodpåsar inom sjukvården till hårda produkter som vatten- och avloppsrör.

Plasten PVC började användas redan på 30-talet. Flera av produkterna tillverkade på den tiden är fortfarande i bruk, till exempel PVC-rör och PVC-kablar. Den globala efterfrågan ökar med runt fem procent per år och ligger på cirka 35 miljoner ton per år.

Den europeiska industrin producerar cirka 8 miljoner ton produkter för både inhemsk konsumtion och export till tredje land, med ett marknadsvärde om över 700 miljarder svenska kronor.

 

Relaterad information