Egenskaper

Det är de bra egenskaperna som gjort att PVC är en av världens tre mest använda plaster. PVC är framför allt ett styvt, lätt och brandsäkert material.

PVC har många bra egenskaper

De tekniska egenskaper som brukar framhållas när det gäller PVC är bra mekaniska egenskaper, goda elektriskt isolerande egenskaper och bra brandskyddsegenskaper (genom klorinnehållet).

PVC motstår även korrosion, röta, lut och syror. PVC är varken giftigt eller allergiframkallande. PVC används därför mycket inom byggsektorn, sjukvården, ombord på fartyg, i fordonsindustrin.

PVC kan dessutom göras extremt lätt och styvt och används därför till vingar i vindkraftverk och andra energibesparande lätta konstruktioner som fartygsskrov.

PVC kan skräddarsys

PVC-produkterna kan skräddarsys genom att använda tillsatser
Detta ger bättre produkter som spar resurser. PVC:s mångsidighet leder till att materialet används i allt från mycket styva produkter, som rör och profiler, till mycket mjuka, som stomipåsar och näringssonder.