Hållbar utveckling

PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

PVC innebär en stor potential både för ökad återvinning och klimatbesparingar.
 

Ladda ner Färdplanen för PVC

PVC och hållbarhet