Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
PVC minskar koldioxidutsläppen.
Återvinningen av PVC bidrar till att minska koldioxidutsläppen. De nästan 640 000 ton PVC-material som återvunnits under 2017 sparade 1,2 miljoner ton koldioxid och bidrog till att skapa fler än 1200 jobb i återvinningsindustrin.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhället i ett kretslopp istället för att bli avfall. Genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter.

EU-kommissionen presenterar cirkulär ekonomi 2015

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett paket för en cirkulär ekonomi. Som en del i detta paket lanserades i början av 2018 en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade Plaststrategin.

PVC passar utmärkt i en cirkulär ekonomi

PVC är en plast som har fler fördelar när det gäller övergången till en cirkulär ekonomi.

  • Dels ger PVC produkter med lång livslängd och dels är PVC återvinningsbart.
  • PVC kan återvinnas upp till åtta gånger beroende på användningsområde innan egenskaperna börjar bli sämre. Det beror på att återvinningsprocessen inte mätbart minskar kedjelängden för PVC-molekylerna.

Europeiska PVC-branschen vill öka insamlingen av PVC-avfall

Den europeiska PVC-branschen har arbetat hårt för att öka insamlingen av PVC-avfall och för att optimera återvinningstekniken.

PVC är också den plast som har återvunnits längst och branschen arbetar för att all PVC ska materialåtervinnas. Därför är PVC-branschen idag ett föredöme när det gäller cirkulär ekonomi för plast.

PVC-branschen har i sitt frivilliga åtagande VinylPlus satt upp ett mål att till år 2020 ska minst 800 000 ton PVC återvinnas per år i Europa. År 2017 återvanns nästan 640 000 ton PVC. Nedan är ett diagram över hur återvinningen har ökat genom branschens frivilliga åtaganden. Den produktgrupp som står för den största återvinningen är fönsterprofiler och relaterade produkter.