Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhället i ett kretslopp istället för att bli avfall. Genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter.

EU-kommissionen presenterar cirkulär ekonomi 2015

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett paket för en cirkulär ekonomi. Som en del i detta paket lanserades i början av 2018 en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade Plaststrategin.

PVC passar utmärkt i en cirkulär ekonomi

PVC är en plast som har fler fördelar när det gäller övergången till en cirkulär ekonomi.

 • Dels ger PVC produkter med lång livslängd och dels är PVC återvinningsbart.
 • PVC kan återvinnas upp till åtta gånger beroende på användningsområde innan egenskaperna börjar bli sämre. Det beror på att återvinningsprocessen inte mätbart minskar kedjelängden för PVC-molekylerna.

PVC återvinning inom Vinyl Plus 2010

Europeiska PVC-branschen vill öka insamlingen av PVC-avfall

Den europeiska PVC-branschen har arbetat hårt för att öka insamlingen av PVC-avfall och för att optimera återvinningstekniken.

PVC är också den plast som har återvunnits längst och branschen arbetar för att all PVC ska materialåtervinnas. Därför är PVC-branschen idag ett föredöme när det gäller cirkulär ekonomi för plast.

PVC-branschen har i sitt frivilliga åtagande VinylPlus satt upp ett mål att till år 2020 ska minst 800 000 ton PVC återvinnas per år i Europa. År 2017 återvanns nästan 640 000 ton PVC. Nedan är ett diagram över hur återvinningen har ökat genom branschens frivilliga åtaganden. Den produktgrupp som står för den största återvinningen är fönsterprofiler och relaterade produkter.

Återvunnen PVC

Sedan år 2000 har 4,2 miljoner ton PVC-avfall återvunnits inom ramen för den europeiska PVC-industrins frivilliga åtaganden, vilket sparat 8,4 miljoner ton koldioxid. För närvarande finns det över 100 verksamheter i Europa som återvinner olika PVC-produkter som rör, profiler, golv, belagda tyger och membran. Den europeiska PVC-branschen tänker bidra till att öka detta antal företag.

Kopplat till EU-kommissionens Plaststrategi har PVC-branschen gjort ytterligare åtaganden.

Mer information

 • Olika sätt att återvinna PVC

  PVC är en plast som går att återvinna till nya produkter eller energi. Materialet kan smältas om runt åtta gånger utan att egenskaperna blir sämre. PVC är också tolerant för inblandning av andra material, och kan ändå ge mycket bra produkter.

 • Återvinning i Sverige

  I Sverige finns det sedan många år tillbaka möjligheter att återvinna PVC-produkter som golv, rör och kabel. PVC Forum arbetar för att öka återvinningen ytterligare som en del i PVC-branschens frivilliga åtagande för hållbar utveckling, VinylPlus.

 • Cirkulärt byggande – vad krävs för att öka takten i omställningen?

  Byggsektorn står för en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Ett sätt att minska denna klimatpåverkan är att arbeta med återbruk och återvinning. Plast är ett av de byggnadsmaterial som både kan och behöver återvinnas i högre utsträckning. I dag materialåtervinns enligt Naturvårdsverket endast 10 procent av plasten i Sverige.

 • Ytterligare åtaganden

  PVC-branschen har genom VinylPlus® förbundit sig att återvinna 900.000 ton PVC per år före 2025