Förnybara råvaror

Råvarorna för att tillverka PVC är salt och eten. Idag kommer etenet till största delen från fossil råvara men den europeiska PVC-industrin har som mål byta till förnybara råvaror (Åtagande 5 i VinylPlus).

Råvarorna för att tillverka PVC är salt och eten. Idag kommer etenet till största delen från fossil råvara men den europeiska PVC-industrin har som mål byta till förnybara råvaror (Åtagande 5 i VinylPlus).

En tillverkare som har börjat använda biobaserade råvaror är INOVYN. Förra året lanserade de världens första bio-attribuerade PVC, som heter BIOVYN. Den möjliggör besparingar av växthusgaser på över 90 procent jämfört med konventionellt producerad PVC. Till pressmeddelandet

Golvtillverkaren Tarkett har nu lanserat en helt ny generation vinylgolv där den traditionella fossila råvaran ersatts av bio-attribuerad PVC och biobaserad mjukgörare. Utsläppen av växthusgaser blir minst 50 procent lägre än hos traditionella homogena vinylgolv och varje kvadratmeter som används bidrar till omställningen av ett cirkulärt fossilfritt samhälle. Läs mer

Plaströrstillverkaren Pipelife har också börjat använda bio-attribuerad PVC som en del i sitt strategiska arbete. Läs mer om Pipelife