Från VinylPlus till VinylPlus 2030

VinylPlus 2030 är den europeiska PVC-branschens nya åtagande för en hållbar utveckling under kommande tio år. Det bygger vidare på de två tidigare åtagandena VinylPlus och Vinyl 2010.

Strävan mot ett hållbart samhälle

Den europeiska PVC-branschen bestämde sig tidigt för att tillsammans arbeta för att plasten PVC ska passa in i ett hållbart samhälle. Vårt första frivilliga åtagande, Vinyl 2010, presenterades år 2000 och sträckte sig fram till 2010. Stärkta av framgångarna med Vinyl 2010 gjorde branschen ett nytt och ännu mer ambitiöst 10-årigt åtagande, VinylPlus. Nu fortsätter vi med nästa åtagande till 2030.

Övergripande mål med VinylPlus

Det övergripande målet med VinylPlus har varit att hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara ett material som man väljer när det gäller kvalitet, värde och miljösäkerhet. PVC ska hjälpa andra att uppnå sina hållbarhetsmål och ska ses som ett säkert material som ger bekvämlighet, komfort och högt socialt värde samt har goda hållbarhetsegenskaper.

Specifika mål har varit att:

• återvinna 800 000 ton PVC per år till 2020, 900 000 ton till 2025 och minst en miljon ton till 2030
• främja en hållbar användning av additiv
• förbättra PVC-produkternas hållbarhet och deras bidrag till hållbar utveckling
• gradvis minska utsläppen av växthusgaser samt energi- och resursförbrukningen längs hela produktionskedjan
• gå mot en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp
• skapa medvetenhet om hållbar utveckling längs värdekedjan och hos berörda intressenter.

Från VinylPlus till VinylPlus 2030

VinylPlus byggdes upp kring fem utmaningar som baserades på Det Naturliga Stegets systemvillkor för hållbar utveckling. Läs mer på sidan Från Vinyl 2010 till VinylPlus
Det nya åtagandet VinylPlus 2030 byggs upp runt tre ”vägar” och tolv ”åtgärdsområden”. Dessa har identifierats som viktiga för att hantera PVC-värdekedjans cirkularitet, dess utveckling mot koldioxidneutralitet, minimering av PVC-produktionens och PVC-produkternas miljöavtryck, och vårt engagemang med intressenter och globala koalitioner.