IPS: Processäkerhet för en säkrare industri

Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.

IPS utbildningar bidrar starkt till att göra vår processindustri ännu säkrare. Gå in på IPS webbplats och se vad det finns för aktuella utbildningar just nu. Om du har några frågor kring IKEM:s samarbete, kontakta oss.

Till IPS:s kalendarium

IPS är en ideell förening utan vinstsyfte.