Utbildning och aktiviteter

IKEM har ett brett utbud av kompetenshöjande utbildningar, konferenser och seminarier. Medlemmar har alltid förmånliga priser. Bra eller hur?

För att få ut det allra bästa och bredda utbudet ytterligare så samarbetar vi med andra förbund och aktörer. Vårt fokus är att vara i framkant och vi ser därför till att ständigt utveckla vår kompetens. Vi lär dig att göra rätt!

Kurs

Jobba smart - lär dig strategisk lönebildning

29 jan 2019 - Stockholm
| Lönebildning
Denna kurs vänder sig till dig som sitter med i företagets ledningsgrupp, jobbar med HR eller är produktionschef och ansvarar för företagets löneprocess.
Konferens/Seminarie

Hej medlem! Dags för HSM-träff Stockholm

14 feb 2019 - Stockholm
| HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig särskilt till dig som är medlem i vår branschförening. Temat för mötet i Stockholm är "Kemikalier och brott". Innehållet är alltid aktuellt och träffarna ger dig chansen att träffa kollegor och oss experter.
Konferens/Seminarie

Hej medlem! HSM-träff i Göteborg

20 feb 2019 - Göteborg
| HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig särskilt till dig som är medlem i vår branschförening. Denna träff är i Göteborg. Innehållet är rykande färskt och ger dig chansen att träffa kollegor och oss experter.
Konferens/Seminarie

Missbruk av alkohol och droger - vad säger arbetsrätten? När upphör arbetsgivarens ansvar?

6 mar 2019 - Växjö
| Arbetsrätt, Lönebildning, Arbetsmiljö, Avtal, Träffpunkt IKEM
Välkommen till vårens Träffpunkt IKEM där vi ger dig nycklar till framgångsrik rehab vid missbruk och beroenden. Peter Nordlöv från Core Rehab ger er verktygen att upptäcka, hantera och genomföra det ofta svåra samtalet när missbruk eller beroenden finns närvarande.
Konferens/Seminarie

Missbruk av alkohol och droger - vad säger arbetsrätten? När upphör arbetsgivarens ansvar?

7 mar 2019 - Jönköping
| Arbetsrätt, Lönebildning, Arbetsmiljö, Avtal, Träffpunkt IKEM
Välkommen till vårens Träffpunkt IKEM där vi ger dig nycklar till framgångsrik rehab vid missbruk och beroenden. Peter Nordlöv från Core Rehab ger er verktygen att upptäcka, hantera och genomföra det ofta svåra samtalet när missbruk eller beroenden finns närvarande.
Kurs

Chef på ett litet eller medelstort IKEM-företag?

13-14 mar 2019 - Stockholm
| Chef och ledarskap
Vi är stolta över att kunna erbjuda denna utbildning som passar alla chefer på små eller medelstora IKEM-företag. Utbildningen är i tre steg med start den 13-14 mars, övriga datum är 10-11 april och 8-9 maj. Dessutom är priset mycket förmånligt.
Konferens/Seminarie

Hej medlem! HSM-träff i Malmö

13 mar 2019 - Malmö
| HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig särskilt till dig som är medlem i vår branschförening. Denna träff är i Malmö. Innehållet är rykande färskt och ger dig chansen att träffa kollegor och oss experter.
Konferens/Seminarie

Missbruk av alkohol och droger - vad säger arbetsrätten? När upphör arbetsgivarens ansvar?

13 mar 2019 - Örebro
| Arbetsrätt, Lönebildning, Arbetsmiljö, Avtal, Träffpunkt IKEM
Välkommen till vårens Träffpunkt IKEM där vi ger dig nycklar till framgångsrik rehab vid missbruk och beroenden. Peter Nordlöv från Core Rehab ger er verktygen att upptäcka, hantera och genomföra det ofta svåra samtalet när missbruk eller beroenden finns närvarande.
Konferens/Seminarie

Missbruk av alkohol och droger - vad säger arbetsrätten? När upphör arbetsgivarens ansvar?

14 mar 2019 - Norrköping
| Arbetsrätt, Lönebildning, Arbetsmiljö, Avtal
Välkommen till vårens Träffpunkt IKEM där vi ger dig nycklar till framgångsrik rehab vid missbruk och beroenden. Peter Nordlöv från Core Rehab ger er verktygen att upptäcka, hantera och genomföra det ofta svåra samtalet när missbruk eller beroenden finns närvarande.
Konferens/Seminarie

Hej medlem! HSM-träff i Sundsvall

20 mar 2019 - Sundsvall
| HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig särskilt till dig som är medlem i vår branschförening. Denna träff är i Sundsvall. Innehållet är rykande färskt och ger dig chansen att träffa kollegor och oss experter.
Kurs

Lönekartläggning på en halvdag

26 mar 2019 - Stockholm
| Lönebildning
Är det minst tio anställda på företaget? Då är arbetsgivaren skyldig att skriftligt dokumentera kartläggningen av åtgärder för att minska diskriminering. Fler än 25 anställda? Då finns fler krav. Du lär dig hur du gör på denna halvdagskurs. Medlemmar har ett mycket förmånligt pris.
Kurs

Bli en fena på att förhandla och kommunicera!

1-2 apr 2019 - Stockholm
| Arbetsrätt
På denna kurs lär du dig grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.
Kurs

Krishantering när krisen kommer

2 apr 2019 - Stockholm
| Chef och ledarskap
Att företag och organisationer kan utsättas för hot, olyckor och kriser av olika slag är en realitet. Följden i en krissituation är ofta en stark mediebevakning. "Krishantering" vänder sig till dig som är i ledande ställning, SHM chefer och personer som utsetts att ingå i företagets krisorganisation, men även andra funktioner inom företaget kan ha nytta av kursen. Föreläsare är Ragnar Kjeserud, expert inom krisledning.
Konferens/Seminarie

Hej medlem! HSM-träff i Växjö

4 apr 2019 - Växjö
| HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig särskilt till dig som är medlem i vår branschförening. Denna träff är i Växjö där vi fokuseras på plast. Innehållet är rykande färskt och ger dig chansen att träffa kollegor och oss experter.
Kurs

Viktigast inom arbetsmiljön för dig som chef

11 apr 2019 - Stockholm
| Arbetsmiljö, Chef och ledarskap
Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föredrag, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt.
Kurs

Bli bättre på att hantera konflikter

11 apr 2019 - Göteborg
| Chef och ledarskap
Bli en fena på att hantera konflikter samtidigt som du lär känna dig själv bättre.  Kursen i "Konflikthantering" sker i samarbete med Patrik Lovén på Goliat Konsult AB.
Kurs

Lönekartläggning på en halvdag

26 sep 2019 - Göteborg
| Lönebildning
Är det minst tio anställda på företaget? Då är arbetsgivaren skyldig att skriftligt dokumentera kartläggningen av åtgärder för att minska diskriminering. Fler än 25 anställda? Då finns fler krav. Du lär dig hur du gör på denna halvdagskurs. Medlemmar har ett mycket förmånligt pris.
Kurs

Krishantering när krisen kommer

2 okt 2019 - Stockholm
| Chef och ledarskap
Att företag och organisationer kan utsättas för hot, olyckor och kriser av olika slag är en realitet. Följden i en krissituation är ofta en stark mediebevakning. "Krishantering" vänder sig till dig som är i ledande ställning, SHM chefer och personer som utsetts att ingå i företagets krisorganisation, men även andra funktioner inom företaget kan ha nytta av kursen. Föreläsare är Ragnar Kjeserud, expert inom krisledning.
Kurs

Bli en fena på att förhandla och kommunicera!

7-8 okt 2019 - Stockholm
| Arbetsrätt
På denna kurs lär du dig grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.
Konferens/Seminarie

Kemikaliedagarna största konferensen för kemiindustrin

16-17 okt 2019 - Lund
| Kemikalielagstiftning, Processäkerhet
Jobbar du med kemikaliekontroll, säkerhet, hälsa eller miljö eller vill du lära dig mer om aktuella kemikaliefrågor? Då är det här konferensen till för dig. Medlemmar i IKEM har ett förmånligt pris.

Bioekonomiriksdag

23-24 okt 2019 - Göteborg
Vad krävs för att lyckas förhindra att jorden värms upp ytterligare? Hur får vi biobaserade lösningar från de djupa skogarna att finnas i hela samhället? Välkommen till årets Bioekonomiriksdag i Göteborg.
Kurs

Allt som gäller för tjänstemännen

| Avtal
Lär dig hantera alla frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag. Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till tjänstemannavtalet. Gå till källan - vi på IKEM kan tolka våra avtal bäst.
Kurs

Arbetsrätt fortsättning: Case från verkligheten

| Arbetsrätt
Fortsättningskursen i arbetsrätt bygger på vår grundkurs i arbetsrätt.  I fortsättningskursen fördjupar vi oss i arbetsrätten. Vi tar också upp verkliga case. Utifrån dessa skräddar syr vi innehållet. Medlemmar har förmånlig rabatt.
Kurs

Kemikalieregler du måste kunna

| Kemikalielagstiftning
Är du handläggare, chef, marknadsförare eller nyanställd inom kemikalieområdet? Då är denna utbildning perfekt! Vi levererar vetskap om de kemikalieregler du behöver ha kunskap om. Medlemmar har förmånligt pris.
Konferens/Seminarie

Medlem: Jobbar du med arbetsmiljö inom kemiindustrin?

| Arbetsmiljö
Detta nätverket vänder sig till IKEM:s medlemsföretag. Vi träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor som är aktuella i våra branscher. Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen.
Kurs

Ny som ledare?

| Chef och ledarskap
Det här är kursen för dig som antingen är helt ny i din ledar- och chefsroll eller som har lite erfarenhet av att utveckla en grupp. Kursen ger dig verktyg så att du blir en tydligare och effektivare ledare.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

| Processäkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Kurs

The Swedish Labour Market - An Introduction

| Arbetsrätt
The course is aimed at non-Swedish managers in our member companies, who need a basic knowledge about the Swedish labour market. The course will provide an introduction to important Swedish labour market legislation as well as an introduction to the relations between the parties on the labour market.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in