Utbildning och aktiviteter

Webbinarie

Bra lönebildning - en introduktion

15 sep 2021
Lönebildning
Ofta beskrivs lönebildningsprocessen som en både omständlig och jobbig process som i slutänden ändå inte gör alla nöjda. Men hur ska man tänka kring lön och lönebildning? Vad måste  vi göra och hur får vi förståelse för vårt tänk? Vad innebär egentligen de steg som beskrivs i kollektivavtalen? Det här webbinariet ger dig en grund i att jobba vidare utifrån dessa frågor.
Webbutbildning

Tjänstemannavtalet - en översikt

21 sep 2021
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i allmänna villkorsavtalet och arbetstidsavtalet för tjänstemän som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas. Alla medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening är bundna till tjänstemannaavtalet.

Industrirådet kallar till Industridag 2021 - Sverige som innovationsstormakt

27 sep 2021
Ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen, en industri i teknisk framkant efterfrågade över hela världen, ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt. Under den ambitionen kallar Industrirådet samhällets aktörer till Industridagen 2021.
Webbutbildning

Fyra steg till en bra lönebildning

8 okt 2021
Lönebildning
Det här webbinariet ger dig en ökad kunskap om grunderna till en bra lönebildning på din arbetsplats och hur du tar fram ett lokalt lönesystem. För att lyckas behöver du veta varför det är viktigt att arbeta med lönebildningen, hur man får legitimitet i lönebildningsprocessen samt vilka möjligheter och ramar kollektivavtalen ger.
Webbutbildning

Arbetsrätt för dig som jobbar med personalfrågor

14-15 okt 2021
Arbetsrätt
Lär dig de viktigaste delarna av arbetsrätten. Vi varvar teori med praktik och garanterar en både rolig och matnyttig kurs. Två halvdagar. Vi dig också möjlighet att diskutera olika case efter ordinarie sluttid.  Medlemmar i arbetsgivarföreningen har alltid rabatt.
Webbutbildning

I-avtalet - en introduktion

19 okt 2021
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.
Webbutbildning

Chefen och arbetsmiljön

9-10 nov 2021
Arbetsmiljö
Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Utbildningen är på två halvdagar, 9 och 10 november. Utbildningen sker i samarbete med Industriarbetsgivarna.
Webbutbildning

Arbetsrätt fördjupningskurs

10-11 nov 2021
Arbetsrätt
Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.
Webbinarie

Bioekonomiriksdag

7-8 dec 2021
Bioekonomi
Välkommen till digital Bioekonomiriksdag 7 samt 8 decenber 2021. Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in