Utbildning och aktiviteter

Webbinarie

Så ökar vi intresset för kemi- och kemiteknik

17 mar 2021
Kompetensförsörjning
Välkommen till ett digitalt webbinarie där kemiinspiratörer berättar om sina arbeten för att öka intresset för kemi och kemiteknik. Bland de medverkande är Greta Hjortzberg som är ansvarig för frågor gällande kompetensförsörjning på IKEM och Fråga Lund-professorn Ulf Ellervik.
Webbutbildning

Värt att veta om plast

17 mar 2021
Plast
Värt att veta om plast ger dig en grundläggande kunskap om plast, med fokus på termoplaster. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som produktutvecklare, designers, konstruktörer, inköpare, säljare, operatörer, beredare med flera.
Webbinarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

18 mar 2021
HSM-träff, Plast
HSM-träffarna vänder sig till dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Under våren har vi tre digitala möten med olika temat. Temat för den 18 mars är Plast.

Industrirådet kallar till Industridag 2021 - Sverige som innovationsstormakt

22 mar 2021
Ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen, en industri i teknisk framkant efterfrågade över hela världen, ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt. Under den ambitionen kallar Industrirådet samhällets aktörer till Industridagen 2021.
Webbinarie

Förläggning av semester

23 mar 2021
Semesterförläggning
I detta webbinarie ger vi en grundläggande genomgång av vad du som arbetsgivare behöver tänka på när semestern ska förläggas. Webbinariet är öppet för medlemmar i IKEM:s arbetsgivarföreningen. Du deltar kostnadsfritt.
Webbinarie

Förläggning av semester

24 mar 2021
Semesterförläggning
I detta webbinarie ger vi en grundläggande genomgång av vad du som arbetsgivare behöver tänka på när semestern ska förläggas. Webbinariet är öppet för medlemmar i IKEM:s arbetsgivarföreningen. Du deltar kostnadsfritt.
Webbutbildning

Arbetsrätt fördjupningskurs

13-14 apr 2021
Arbetsrätt
Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. Fördjupningskursen är uppdelad på två halvdagar. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.
Webbutbildning

Bli trygg i att tolka och tillämpa I-avtalet

13 apr 2021
Avtal, Kollektivavtal
Lär dig hur du ska tolka och tillämpa I-avtalet. Vi går igenom centrala villkors- och lönebestämmelser. Denna utbildning ger dig en god övergripande kunskap om I-avtalets uppbyggnad och viktigare bestämmelser. Välkommen!
Webbutbildning

Värt att veta om plast

29 apr 2021
Plast
Värt att veta om plast ger dig en grundläggande kunskap om plast, med fokus på termoplaster. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som produktutvecklare, designers, konstruktörer, inköpare, säljare, operatörer, beredare med flera.
Konferens/Seminarie

Bioekonomiriksdag

5-6 maj 2021
Lund
Bioekonomi
Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.
Webbinarie

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

6 maj 2021
Arbetsmiljö
Vi går igenom grunderna inom systematiskt arbetsmiljöarbete, som är den metod som hjälper dig som arbetsgivare att hantera alla typer av arbetsmiljöförhållanden i er verksamhet.
Webbutbildning

Chefen och arbetsmiljön

17-18 maj 2021
Arbetsmiljö
Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Utbildningen är på två halvdagar, 17 och 18 maj och sker i samarbete med Industriarbetsgivarna.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in