Utbildning och aktiviteter

IKEM har ett brett utbud av kompetenshöjande utbildningar, konferenser och seminarier. Medlemmar har alltid förmånliga priser. Bra eller hur?

För att få ut det allra bästa och bredda utbudet ytterligare så samarbetar vi med andra förbund och aktörer. Vårt fokus är att vara i framkant och vi ser därför till att ständigt utveckla vår kompetens. Vi lär dig att göra rätt!

Konferens/Seminarie

Seminarium om begränsning av mikroplast

23 apr 2019
Stockholm
Plast
Välkommen till Stockholm 23 april där IKEM och KTF tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Seminariet är öppet för dig som är medlem i IKEM:s branschförening. Du deltar kostnadsfritt.
Konferens/Seminarie

Nätverk region: Avtal 2020

13 maj 2019
Stockholm
Avtal, Nätverk region, Kollektivavtal
Välkommen till IKEM:s regionala nätverksträff i Stockholm där du ges möjlighet att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Nätverksträffarna äger rum på flera orter. Du får träffa din regionansvarige och Lars Askelöf, förhandlingschef eller Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Fokus på träffarna är Avtalsrörelsen 2020 och nätverkande.
Årsstämma

Årsmöte, digitalisering och framtidsstrategi

16 maj 2019
Stockholm
Välkommen på IKEM:s årsmöte och seminarium kring industrins framtidsstrategi och digitalisering. Seminariet genomförs den 16 maj i Stockholm och avslutas med middag.
Kurs

Allmän färgutbildning

21-22 maj 2019
Göteborg
Färglära
Välkommen till en allmän färgutbildning som hålls i två dagar i Göteborg. Det är Sveriges Färg och LIM Företagare, SVEFF som står för innehållet och KTF Utbildning som är arrangör.
Kurs

Ny som ledare?

21-22 maj 2019
Stockholm
Chef och ledarskap
Det här är kursen för dig som antingen är helt ny i din ledar- och chefsroll eller som har lite erfarenhet av att utveckla en grupp. Med kursen får du verktyg så att du blir en tydligare och effektivare ledare. "Ny som ledare?" ges i Stockholm och är på två dagar.
Kurs

Allt som gäller för tjänstemännen

11 sep 2019
Uppsala
Avtal, Kollektivavtal
Lär dig hantera alla frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag. Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till tjänstemannavtalet. Gå till källan - vi på IKEM kan tolka våra avtal bäst.
Kurs

Lönekartläggning på en halvdag

26 sep 2019
Göteborg
Lönebildning
Är det minst tio anställda på företaget? Då är arbetsgivaren skyldig att skriftligt dokumentera kartläggningen av åtgärder för att minska diskriminering. Fler än 25 anställda? Då finns fler krav. Du lär dig hur du gör på denna halvdagskurs. Medlemmar har ett mycket förmånligt pris.
Kurs

Krishantering när krisen kommer

2 okt 2019
Stockholm
Chef och ledarskap
Att företag och organisationer kan utsättas för hot, olyckor och kriser av olika slag är en realitet. Följden i en krissituation är ofta en stark mediebevakning. "Krishantering" vänder sig till dig som är i ledande ställning, SHM chefer och personer som utsetts att ingå i företagets krisorganisation, men även andra funktioner inom företaget kan ha nytta av kursen. Föreläsare är Ragnar Kjeserud, expert inom krisledning.
Kurs

Chefen och arbetsmiljön

7 okt 2019
Stockholm
Arbetsmiljö
Chefen och arbetsmiljön är en kurs IKEM ger i samarbete med Industriarbetsgivarna. Vi utgår ifrån en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget med tydligt fokus på chefsansvaret.
Kurs

Bli fena på att förhandla och kommunicera!

7-8 okt 2019
Stockholm
Arbetsrätt
På denna kurs lär du dig grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.
Konferens/Seminarie

Kemikaliedagarna största konferensen för kemiindustrin

16-17 okt 2019
Lund
Kemikalielagstiftning, Processäkerhet
Jobbar du med kemikaliekontroll, säkerhet, hälsa eller miljö eller vill du lära dig mer om aktuella kemikaliefrågor? Då är det här konferensen till för dig. Medlemmar i IKEM har ett förmånligt pris.
Kurs

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

22 okt 2019
Stockholm
Arbetsmiljö
Det här är en fördjupningskurs om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med fokus på rehabiliteringsansvaret. Kursen rymmer även diskussioner och grupparbeten. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.
Konferens/Seminarie

Bioekonomiriksdag

23-24 okt 2019
Göteborg
Bioekonomi
Vad krävs för att lyckas förhindra att jorden värms upp ytterligare? Hur får vi biobaserade lösningar från de djupa skogarna att finnas i hela samhället? Välkommen till årets Bioekonomiriksdag i Göteborg.
Konferens/Seminarie

Gilla Jobbet heldag om hälsa och säkerhet

24 okt 2019
Stockholm
Arbetsmiljö
Anmäl dig till Gilla Jobbet! Den 24 oktober är det dags för en heldag i Stockholm med inspirerande seminarier om hälsa och säkerhet på jobbet. Gilla Jobbet är kostnadsfritt.
Kurs

Arbetsrätt fortsättning: Case från verkligheten

Arbetsrätt
Fortsättningskursen i arbetsrätt bygger på vår grundkurs i arbetsrätt.  I fortsättningskursen fördjupar vi oss i arbetsrätten. Vi tar också upp verkliga case. Utifrån dessa skräddar syr vi innehållet. Medlemmar har förmånlig rabatt.
Kurs

Bli bättre på att hantera konflikter

Chef och ledarskap
Bli bättre på att hantera konflikter samtidigt som du lär känna dig själv bättre.  Kursen i "Konflikthantering" sker i samarbete med Patrik Lovén på Goliat Konsult AB.
Kurs

Chef på ett litet eller medelstort IKEM-företag?

Stockholm
Chef och ledarskap
Vi är stolta över att kunna erbjuda denna utbildning som passar alla chefer på små eller medelstora IKEM-företag. Utbildningen är i tre steg med start den 13-14 mars, övriga datum är 10-11 april och 8-9 maj. Dessutom är priset mycket förmånligt.
Kurs

Kemikalieregler du måste kunna

Kemikalielagstiftning
Är du handläggare, chef, marknadsförare eller nyanställd inom kemikalieområdet? Då är denna utbildning perfekt! Vi levererar vetskap om de kemikalieregler du behöver ha kunskap om. Medlemmar har förmånligt pris.
Konferens/Seminarie

Medlem: Jobbar du med arbetsmiljö inom kemiindustrin?

Arbetsmiljö
Detta nätverket vänder sig till IKEM:s medlemsföretag. Vi träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor som är aktuella i våra branscher. Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen.
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
IKEM:s träffar vänder sig till dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Vi tar alltid upp aktuella ämnen, ger tid för diskussioner och nätverkande.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Processäkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Kurs

The Swedish Labour Market - An Introduction

Arbetsrätt
The course is aimed at non-Swedish managers in our member companies, who need a basic knowledge about the Swedish labour market. The course will provide an introduction to important Swedish labour market legislation as well as an introduction to the relations between the parties on the labour market.
Kurs

Viktigast inom arbetsmiljö för dig som chef

Arbetsmiljö, Chef och ledarskap
Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föredrag, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt.

Skräddarsydda utbildningar

IKEM erbjuder medlemmar möjligheten att beställa skräddarsydda utbildningar. Det kan vara inom arbetsrätt, lönebildning, arbetsmijö och Hälsa Säkerhet och Miljö.

Kontakta oss på IKEM så bestämmer vi tid för ett möte då vi diskuterar upplägget och de behov ni har.

Telefon: 010-455 38 50 (växeln)
E-post: utbildning@ikem.se

Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in