Utbildning och aktiviteter

Webbutbildning

Chefen och arbetsmiljön

17-18 maj 2021
Arbetsmiljö
Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Utbildningen är på två halvdagar, 17 och 18 maj och sker i samarbete med Industriarbetsgivarna.

Industrirådet kallar till Industridag 2021 - Sverige som innovationsstormakt

27 sep 2021
Ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen, en industri i teknisk framkant efterfrågade över hela världen, ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt. Under den ambitionen kallar Industrirådet samhällets aktörer till Industridagen 2021.
Konferens/Seminarie

Bioekonomiriksdag

10-11 nov 2021
Lund
Bioekonomi
Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in