Utbildning och aktiviteter

Webbinarie

Nya regler om turordning och ”hyvling”

20 sep 2022
Arbetsrätt
Den 1 oktober 2022 kan de nya turordningsbestämmelserna i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO börja tillämpas. På webbinariet redogör vi för processen vid arbetsbrist och sätter de nya turordningsreglerna i sitt sammanhang. Du får en god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.
Konferens/Seminarie, Livesändning

The Mistra SafeChem programme symposium on green and sustainable chemistry

26 sep 2022
Mölndal
Hållbarhet
Den 26 september anordnar Mistra SafeChem ett symposium på AstraZeneca i Mölndal. Huvudtalare är den amerikanske forskaren Paul Anastas, som ju brukar kallas Den gröna kemins fader. Dessutom talar Lutz Ackerman, Göttingen, och Stewart Owen från AstraZeneca. Alla intresserade är välkomna.
Kurs

Förhandla med facket

27 sep 2022
Stockholm
Förhandlingsteknik
För att lyckas i fackliga förhandlingar behöver du en bra grund att stå på. De fackliga motparterna är ofta pålästa och kunniga. Förhandlingar är inte bara psykologi utan lika mycket kunskap om förhandlingsregler och strategier. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.
Webbinarie

Saklig grund blir sakliga skäl

28 sep 2022
Arbetsrätt
Den 1 oktober 2022 börjar bestämmelserna om sakliga skäl i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO tillämpas. Samtidigt börjar de nya reglerna i LAS om att anställningen, som huvudregel, inte består under tvistetiden att gälla.
Webbinarie

Nya regler om bemanning/inhyrning

6 okt 2022
Arbetsrätt
Den 1 oktober 2022 ska nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare och i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO börja tillämpas. Det här webbinariet ger dig god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.
Konferens/Seminarie

IKEMDAGEN 2022 - Vad ser vi runt hörnet?

6 okt 2022
Stockholm
Pandemin visade att vår industri har en enorm förmåga att både ställa om – och utveckla nya produkter på kort tid. Klimatförändringarna kräver nya innovationer och lösningar. Rysslands invasion av Ukraina utsätter dess befolkning för orimligt lidande samtidigt som den sätter omvärlden på prov. Mitt i allt finns en industri som både kan och vill ta stora utvecklingskliv.
Konferens/Seminarie

Välkommen till HSM-träff!

7 okt 2022
Stockholm
HSM-träff
I samband med IKEM-dagen den 6 oktober arrangerar vi också höstens HSM-träff den 7 oktober för alla medlemmar i IKEM. Vi hoppas att du tar tillfället i akt och kommer på både IKEMDAGEN och HSM-träffen. Hoppas vi ses den 6 och 7 oktober!
Webbutbildning

I-avtalet - en introduktion

11 okt 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.
Webbutbildning

Arbetsrättslig grundkurs för dig som jobbar med personalfrågor

12-13 okt 2022
Arbetsrätt
Lär dig de viktigaste delarna av arbetsrätten i denna grundkurs under två digitala halvdagar. Du behöver inga förkunskaper arbetsrätt för denna grundkurs, men du får ett större utbyte om du har praktisk eller teoretisk kunskap om personalhanteringsfrågor.

Lönebildningsdagen 2022

12 okt 2022
Stockholm
"Att leda eller inte leda med lönen - det är frågan" och temat för Lönebildningsdagen som arrangeras av Svenskt Näringsliv.
Webbinarie

Ledighet med det nya studiestödet

13 okt 2022
Arbetsrätt
Den 1 oktober 2022 börjar ett nytt regelverk gälla som ger anställda förbättrade möjligheter att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. För anställda i privat sektor gäller även ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.
Webbinarie

Tidsbegränsade anställningar på IKEM:s kollektivavtal

19 okt 2022
Arbetsrätt
Den 1 oktober 2022 börjar bestämmelserna om särskild visstidsanställning ”SÄVA” i LAS gälla. För IKEM:s medlemsföretag gäller istället kollektivavtalade tidsbegränsade anställningar.
Webbutbildning

Lönekartläggning

27 okt 2022
Lönebildning
Alla arbetsgivare är skyldiga att göra lönekartläggning enligt diskrimineringslagens regler, för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Medlemmar i IKEM har ett mycket förmånligt pris. Även medlemmar i Industriarbetsgivarna, Skogsindustrierna, TMF, Gröna arbetsgivare och Grafiska företagen är välkomna.
Webbutbildning

Arbetsrätt fördjupningskurs

9-10 nov 2022
Arbetsrätt
Denna kurs vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap  men som önskar ytterligare fördjupning inom området. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna. Kursen är på två halvdagar.
Webbutbildning

Fyra steg till en bra lönebildning

14 nov 2022
Lönebildning
För att lyckas med lönebildning behövs legitimitet i lönebildningsprocessen och kunskap om de möjligheter och ramar kollektivavtalen ger.  ”Fyra steg till bra lönebildning” ger dig en ökad kunskap om hur man kan införa en bra lönebildning på din arbetsplats och hur du tar fram lokala lönesystem. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.
Kurs

Förhandlingsteknik

14-15 nov 2022
Stockholm
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. I kursen ingår även praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen som är på två dagar leds av Johan Lagerbielke som har mångårig erfarenhet av att hålla denna typ av utbildning.
Kurs

Ny som ledare?

15-16 nov 2022
Täby
Chef och ledarskap
Det här är en utbildning för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.  Utbildningen anordnas i samarbete mellan Transportföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, IKEM och Livsmedelsföretagen.
Kurs

Chefen och arbetsmiljön

17 nov 2022
Stockholm
Arbetsmiljö
Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.
Webbutbildning

Tjänstemannavtalet - en översikt

22 nov 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i allmänna villkorsavtalet och arbetstidsavtalet för tjänstemän som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas. Alla medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening är bundna till tjänstemannaavtalet.
Webbinarie

Välkommen till IKEM:s arbetsgivardag!

24 nov 2022
Arbetsrätt
Det sker ständigt förändringar inom lag och avtal. Det är därför viktigt att löpande hålla sig uppdaterad på det arbetsrättsliga området. IKEM bjuder därför in till en fullspäckad förmiddag där IKEM:s förhandlare och arbetsrättsexperter vägleder dig genom nyheter och förändringar.
Webbinarie

Välkommen till IKEM:s arbetsgivardag!

29 nov 2022
Arbetsrätt
Det sker ständigt förändringar inom lag och avtal. Det är därför viktigt att löpande hålla sig uppdaterad på det arbetsrättsliga området. IKEM bjuder därför in till en fullspäckad förmiddag där IKEM:s förhandlare och arbetsrättsexperter vägleder dig genom nyheter och förändringar.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Cathrin Lindell
Kursadministratör
Course Administrator
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in