Utbildning och aktiviteter

För att få ut det allra bästa och bredda utbudet ytterligare så samarbetar vi med andra förbund och aktörer. Vårt fokus är att vara i framkant och vi ser därför till att ständigt utveckla vår kompetens. Vi lär dig att göra rätt!
Kurs

BioLyftet utbildningsdagar

4 sep 2019
Mölndal
Bioekonomi, Hållbarhet
BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar i Göteborg, 4 september och 25 september. Utbildningen syftar till att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.
Kurs

Allt som gäller för tjänstemännen

11 sep 2019
Uppsala
Avtal, Kollektivavtal
Lär dig hantera alla frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag. Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till tjänstemannavtalet. Gå till källan - vi på IKEM kan tolka våra avtal bäst.
Kurs

Ledarskap i förändring – är du redo?

11 sep 2019
Stockholm
Chef och ledarskap
Vi erbjuder en ledarskapsutbildning för dig som arbetat som mellanchef och ledare sedan en tid. Syftet med utbildningen är att ge dig verktygen för att utveckla såväl ditt ledarskap som ditt affärsmannaskap. Introduktion ges 11 september på Arlanda. Övriga tillfällen 24-25 oktober, 30-31 januari samt 21-22 april i Göteborg.
Konferens/Seminarie

BioLyftet - frukostseminarium

18 sep 2019
Lund
Bioekonomi, Hållbarhet
Frukostseminariet bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området. Vi tar också upp begrepp och terminologi och information om  BioLyftets utbildning.
Konferens/Seminarie

Sevesokonferensen 2019

24 sep 2019
Stockholm
Kris- och säkerhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till årets Sevesokonferens i Stockholm Konferensen vänder sig till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Anmäl dig senast 30 augusti.
Kurs

Lönekartläggning på en halvdag

26 sep 2019
Göteborg
Lönebildning
Är det minst tio anställda på företaget? Då är arbetsgivaren skyldig att skriftligt dokumentera kartläggningen av åtgärder för att minska diskriminering. Fler än 25 anställda? Då finns fler krav. Du lär dig hur du gör på denna halvdagskurs. Medlemmar har ett mycket förmånligt pris.
Konferens/Seminarie

Industridagen 2019

30 sep 2019
Sandviken
Kompetensförsörjning
Industridagen 2019 är en unik dag då beslutsfattare från hela samhället: företagsledare, politiker från regioner och kommuner, fackliga företrädare, generaldirektörer och akademiska ledare gemensamt skapar en skarp ”Handlingsplan för livslångt lärande” – Stefan Löfven tar emot resultatet. Är du en av dem som borde vara med och bidra?
Kurs

Viktigast inom arbetsmiljö för dig som chef

1 okt 2019
Göteborg
Arbetsmiljö
Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det här rätt kurs för dig. En heldag med föredrag, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt.
Kurs

Krishantering när krisen kommer

2 okt 2019
Stockholm
Chef och ledarskap
Att företag och organisationer kan utsättas för hot, olyckor och kriser av olika slag är en realitet. Följden i en krissituation är ofta en stark mediebevakning. "Krishantering" vänder sig till dig som är i ledande ställning, SHM chefer och personer som utsetts att ingå i företagets krisorganisation, men även andra funktioner inom företaget kan ha nytta av kursen. Föreläsare är Ragnar Kjeserud, expert inom krisledning och Bo Olsson, fd advisor på IKEM inom innovations- och säkerhetsfrågor.
Kurs

Grundkurs: Arbetsrätt

2-3 okt 2019
Värnamo
Arbetsrätt
Välkommen till grundkurs i Värnamo. Kursen är för dig som har någon form av personalansvar i tillverkande företag.
Kurs

Chefen och arbetsmiljön

7 okt 2019
Stockholm
Arbetsmiljö
Chefen och arbetsmiljön är en kurs IKEM ger i samarbete med Industriarbetsgivarna. Vi utgår ifrån en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget med tydligt fokus på chefsansvaret.
Kurs

Bli fena på att förhandla och kommunicera!

7-8 okt 2019
Stockholm
Arbetsrätt
På denna kurs lär du dig grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.
Kurs

Toxikologi i praktiken

16 okt 2019
Lund
Toxikologi
Denna halvdagskurs i praktisk tillämpning av toxikologi ges i anslutning till Kemikaliedagarna. IKEM och KTF arrangerar både denna kurs och kemikaliedagarna.
Konferens/Seminarie

Kemikaliedagarna viktigaste konferensen för kemiindustrin

16-17 okt 2019
Lund
Kemikalielagstiftning
Kemikaliedagarna 2019 innehåller de senaste regulatoriska och vetenskapliga nyheterna på kemikalieområdet. Årets talare utgörs av kemins toppskikt från myndighetsvärlden, akademin och industrin. Välkommen till två givande dagar i Lund!
Konferens/Seminarie

Bioekonomiriksdag

23-24 okt 2019
Göteborg
Bioekonomi
Vad krävs för att lyckas förhindra att jorden värms upp ytterligare? Hur får vi biobaserade lösningar från de djupa skogarna att finnas i hela samhället? Välkommen till årets Bioekonomiriksdag i Göteborg.
Konferens/Seminarie

Gilla Jobbet heldag om hälsa och säkerhet

24 okt 2019
Stockholm
Arbetsmiljö
Anmäl dig till Gilla Jobbet! Den 24 oktober är det dags för en heldag i Stockholm med inspirerande seminarier om hälsa och säkerhet på jobbet. Gilla Jobbet är kostnadsfritt.
Konferens/Seminarie

Gilla Jobbet – väntelista finns

25 okt 2019
Stockholm
Arbetsmiljö
Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på att öka kunskaper och engagemang inom arbetsmiljöområdet. Det är en mötesplats med seminarier och föreläsningar där forskare och praktiker inspirerar till arbetet med att skapa ett gott arbetsliv. Eventet och årets upplaga, torsdagen 24 oktober, blev fullt redan i april. Nu är även det extra tillfället fredagen 25 oktober fullbokad. Du kan anmäla intresse till väntelistan.
Kurs

CLP: Lär dig klassificering, märkning och förpackning

8 nov 2019
Stockholm
Kemikalielagstiftning
Alla kemiska produkter måste klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. På denna kurs lär du dig hur du gör och mycket därtill. IKEM och KTF arrangerar kursen tillsammans.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

18 nov 2019
Norrköping
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

19 nov 2019
Karlskoga
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

20 nov 2019
Göteborg
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

21 nov 2019
Stockholm
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

25 nov 2019
Jönköping
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

26 nov 2019
Växjö
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Konferens/Seminarie

Kris- och säkerhetskonferens

27-28 nov 2019
Stockholm
Kris- och säkerhet
Den här konferensen handlar om krisberedskap och säkerhetsarbete för industrin. Vi arrangerar konferensen tillsammans med Industriarbetsgivarna. Välkommen till Arlanda 27-28 november!
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

27 nov 2019
Malmö
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

3 dec 2019
Sundsvall
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Kurs

Arbetsrätt fortsättning: Case från verkligheten

Arbetsrätt
Fortsättningskursen i arbetsrätt bygger på vår grundkurs i arbetsrätt.  I fortsättningskursen fördjupar vi oss i arbetsrätten. Vi tar också upp verkliga case. Utifrån dessa skräddar syr vi innehållet. Medlemmar har förmånlig rabatt.
Kurs

Bli bättre på att hantera konflikter

Chef och ledarskap
Bli bättre på att hantera konflikter samtidigt som du lär känna dig själv bättre.  Kursen i "Konflikthantering" sker i samarbete med Patrik Lovén på Goliat Konsult AB.
Kurs

Kemikalieregler du måste kunna

Kemikalielagstiftning
Är du handläggare, chef, marknadsförare eller nyanställd inom kemikalieområdet? Då är denna utbildning perfekt! Vi levererar vetskap om de kemikalieregler du behöver ha kunskap om. Medlemmar har förmånligt pris.
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
IKEM:s träffar vänder sig till dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Vi tar alltid upp aktuella ämnen, ger tid för diskussioner och nätverkande.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Processäkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Kurs

The Swedish Labour Market - An Introduction

Arbetsrätt
The course is aimed at non-Swedish managers in our member companies, who need a basic knowledge about the Swedish labour market. The course will provide an introduction to important Swedish labour market legislation as well as an introduction to the relations between the parties on the labour market.

Skräddarsydda utbildningar

IKEM erbjuder medlemmar möjligheten att beställa skräddarsydda utbildningar. Det kan vara inom arbetsrätt, lönebildning, arbetsmijö och Hälsa Säkerhet och Miljö.

Kontakta oss på IKEM så bestämmer vi tid för ett möte då vi diskuterar upplägget och de behov ni har.

Telefon: 010-455 38 50 (växeln)
E-post: utbildning@ikem.se

Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in