Utbildning och aktiviteter

Webbinarie

Webbinarie om medarbetaravtal

19 jan 2022
Avtal
Vad är ett medarbetaravtal och hur inför man det rent praktiskt på företaget? Detta beskrivs och exemplifieras under webbinariet som även ger möjlighet till en avslutande frågestund.
Livesändning

Industridagen - Sverige som innovationsstormakt

24 jan 2022
Näringsliv
Välkommen till digital livesänd grande finale! Hur ser utbildningssystem, offentlig sektor och forskning ut i ett Sverige som siktar på att vara en innovationsstormakt? Det är frågor vi ställt och arbetat med under 2021. Den 24 januari är det dags att landa och konkretisera vägen framåt!
Webbinarie

Webbinarium om Svensk Plast

3 feb 2022
Plast, Omställning
Svensk Plast är rösten som driver frågan om att nå en hållbar plastanvändning. Initiativet drivs av IKEM, SPIF, Polymercentrum, Råvarugruppen och Plastmaskingruppen. På detta informationsmöte får du information om projektet Svensk Plast och vägen framåt.
Webbinarie

Bra lönebildning - en introduktion

8 feb 2022
Lönebildning
Ofta beskrivs lönebildningsprocessen som en både omständlig och jobbig process som i slutänden ändå inte gör alla nöjda. Men hur ska man tänka kring lön och lönebildning? Vad måste  vi göra och hur får vi förståelse för vårt tänk? Vad innebär egentligen de steg som beskrivs i kollektivavtalen? Det här webbinariet ger dig en grund i att jobba vidare utifrån dessa frågor.
Webbutbildning

I-avtalet - en introduktion

22 mar 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.
Webbutbildning

Arbetsrätt för dig som jobbar med personalfrågor

23-24 mar 2022
Arbetsrätt
Lär dig de viktigaste delarna av arbetsrätten i denna grundkurs. Vi varvar teori med praktik och garanterar en både rolig och matnyttig kurs. Två halvdagar. Vi dig också möjlighet att diskutera olika case efter ordinarie sluttid.  Medlemmar i arbetsgivarföreningen har alltid rabatt.
Webbutbildning

Arbetsrätt fördjupningskurs

30-31 mar 2022
Arbetsrätt
Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna. Kursen är på två halvdagar.
Kurs

Lär dig grunderna i I-avtalet

7 apr 2022
Göteborg
Avtal, Kollektivavtal
Den här kursen vänder sig till dig som ska hantera frågor med anknytning till avtalet med IF Metall för allokemisk industri. Vi inriktar oss på avtalets centrala bestämmelser och viss arbetsrättslig lagstiftning. Kursen är grundläggande och ingen särskilda förkunskaper behövs.
Webbutbildning

Chefen och arbetsmiljön

2-3 maj 2022
Arbetsmiljö
Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Utbildningen är på två halvdagar, 2 och 3 maj. Utbildningen sker i samarbete med Industriarbetsgivarna.
Webbutbildning

Tjänstemannavtalet - en översikt

5 maj 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i allmänna villkorsavtalet och arbetstidsavtalet för tjänstemän som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas. Alla medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening är bundna till tjänstemannaavtalet.
Kurs

Förhandlingsteknik

9-10 maj 2022
Stockholm
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. I kursen ingår även praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen som är på två dagar leds av Johan Lagerbielke som har mångårig erfarenhet av att hålla denna typ av utbildning.
Kurs

Avtalskurs - Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän

8 sep 2022
Kollektivavtal
Du som är arbetsgivarföreträdare och hanterar frågor om anställning, uppsägning och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän får grundläggande kunskaper om vilka regler som gäller IKEM:s avtal för tjänstemän.
Webbutbildning

I-avtalet - en introduktion

11 okt 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.
Kurs

Förhandlingsteknik

14-15 nov 2022
Stockholm
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. I kursen ingår även praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen som är på två dagar leds av Johan Lagerbielke som har mångårig erfarenhet av att hålla denna typ av utbildning.
Webbutbildning

Tjänstemannavtalet - en översikt

22 nov 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i allmänna villkorsavtalet och arbetstidsavtalet för tjänstemän som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas. Alla medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening är bundna till tjänstemannaavtalet.
Kurs

Ledarskap i förändring

29 mar - 12 maj 2022
Stockholm
Chef och ledarskap
Det här är ett ledarprogram för dig som har varit mellanchef och ledare i några år och vill fortsätta utvecklas. IKEM erbjuder denna ledarskapsutbildning genom vårt samarbete med Transportföretagen.  Syftet med utbildningen är att ge dig verktygen för att utveckla såväl ditt ledarskap som ditt affärsmannaskap.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in