Utbildning och aktiviteter

Kurs

Avtalskurs - Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän

8 sep 2022
Kollektivavtal
Du som är arbetsgivarföreträdare och hanterar frågor om anställning, uppsägning och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän får grundläggande kunskaper om vilka regler som gäller IKEM:s avtal för tjänstemän.
Kurs

Förhandla med facket

27 sep 2022
Stockholm
Förhandlingsteknik
För att lyckas i fackliga förhandlingar behöver du en bra grund att stå på. De fackliga motparterna är ofta pålästa och kunniga. Förhandlingar är inte bara psykologi utan lika mycket kunskap om förhandlingsregler och strategier. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.
Konferens/Seminarie

IKEMDAGEN 2022 del 2 - Vad ser vi runt hörnet?

6 okt 2022
Stockholm
Den 6 oktober samlar vi Sveriges viktigaste industri för en framåtblickande eftermiddag i två akter. Med ett färskt val i bagaget står vi inför en ny mandatperiod. Kanske finns en ny regering på plats, kanske inte. Oavsett vet vi att det blir fyra viktiga år där beslut ska fattas som på såväl kort som lång sikt påverkar vår industri. Det tar vi oss an med hjälp av experter, opinionsbildare och våra egna företrädare.
Webbutbildning

I-avtalet - en introduktion

11 okt 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

Lönebildningsdagen 2022

12 okt 2022
Stockholm
"Att leda eller inte leda med lönen - det är frågan" och temat för Lönebildningsdagen som arrangeras av Svenskt Näringsliv.
Kurs

Förhandlingsteknik

14-15 nov 2022
Stockholm
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. I kursen ingår även praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen som är på två dagar leds av Johan Lagerbielke som har mångårig erfarenhet av att hålla denna typ av utbildning.
Kurs

Chefen och arbetsmiljön

17 nov 2022
Stockholm
Arbetsmiljö
Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.
Webbutbildning

Tjänstemannavtalet - en översikt

22 nov 2022
Avtal, Kollektivavtal
Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i allmänna villkorsavtalet och arbetstidsavtalet för tjänstemän som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas. Alla medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening är bundna till tjänstemannaavtalet.
Kurs

Ledarskap i förändring

29 mar - 12 maj 2022
Stockholm
Chef och ledarskap
Det här är ett ledarprogram för dig som har varit mellanchef och ledare i några år och vill fortsätta utvecklas. IKEM erbjuder denna ledarskapsutbildning genom vårt samarbete med Transportföretagen.  Syftet med utbildningen är att ge dig verktygen för att utveckla såväl ditt ledarskap som ditt affärsmannaskap.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Cathrin Lindell
Kursadministratör
Course Administrator
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in