Utbildning och aktiviteter

Webbinarie

IKEM:s arbetsgivardag - Vi ställer om!

1 dec 2020
Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
Välkommen till IKEM:s arbetsgivardag för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen! På grund av rådande läge ställer vi i år om och genomför arbetsgivardagen i digitalt i ett mindre format. Du deltar kostnadsfritt.
Webbinarie

Att leda OSA på distans

1 dec 2020
Arbetsmiljö
Detta webbinarie passar dig som är chef, skyddsombud eller jobbar med HR.  Prevent lär ut strategier för ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du bara träffar dina medarbetare på distans.  Medlemmar deltar kostnadsfritt.
Webbinarie

EU:s nya kemikaliestrategi – hur påverkas Sverige?

1 dec 2020
Kemikalielagstiftning
EU-kommissionen har nyligen presenterat en strategi för hur utvecklingen och användningen av kemikalier ska ställas om så att den bidrar till det långsiktiga målet om en giftfri miljö. Strategin aviserar skärpt kemikalielagstiftning, som Europaparlamentet kommer att vara med och besluta om.Välkommen till ett digitalt panelsamtal den 1 december 2020 på Europaparlamentets Facebook-sida.
Webbinarie

Sverige, kontrollen av farliga kemikalier och 25 års EU-medlemskap

2 dec 2020
Kemikalielagstiftning
När Sverige gick med i EU år 1995 var kemikaliekontrollen en prioriterad miljöfråga. Samtidigt fanns en oro för sänkta skyddsnivåer. På detta webbinarium 2 december presenteras och diskuteras en ny rapport om EU-medlemskapets effekter på kontrollen av kemikalier i Sverige. Arrangör är Sieps, Svenska Institutet för europapolitiska studier i samarbete med Kemikalieinspektionen.
Webbutbildning

Jobba smart - lär dig strategisk lönebildning

12 jan 2021
Lönebildning
Denna kurs vänder sig till dig som sitter med i företagets ledningsgrupp, jobbar med HR eller är produktionschef och ansvarar för företagets löneprocess.
Webbinarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

18 feb 2021
Arbetsmiljö, HSM-träff
HSM-träffarna vänder sig till dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Under våren har vi fyra digitala möten med olika temat. Temat för den 18 februari är Arbetsmiljö.
Webbutbildning

Arbetsrätt för dig som jobbar med personalfrågor

23-24 feb 2021
Arbetsrätt
Lär dig de viktigaste delarna av arbetsrätten. Vi varvar teori med praktik och garanterar en både rolig och matnyttig kurs. Två heldagar till pangpris. Medlemmar har alltid rabatt.
Webbinarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

25 feb 2021
Kemikalielagstiftning, HSM-träff
HSM-träffarna vänder sig till dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Under våren har vi fyra digitala möten med olika temat. Temat för den 25 februari är Kemikaliefrågor.
Webbinarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

18 mar 2021
HSM-träff, Plast
HSM-träffarna vänder sig till dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Under våren har vi fyra digitala möten med olika temat. Temat för den 18 mars är Plast.
Webbinarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

25 mar 2021
HSM-träff, Miljö
HSM-träffarna vänder sig till dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Under våren har vi fyra digitala möten med olika temat. Temat för den 25 mars är Miljö.
Webbutbildning

Bli trygg i att tolka och tillämpa I-avtalet

13 apr 2021
Avtal, Kollektivavtal
Lär dig hur du ska tolka och tillämpa I-avtalet. Vi går igenom centrala villkors- och lönebestämmelser. Denna utbildning ger dig en god övergripande kunskap om I-avtalets uppbyggnad och viktigare bestämmelser. Välkommen!
Konferens/Seminarie

Bioekonomiriksdag

5-6 maj 2021
Lund
Bioekonomi
Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.
Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in