Utbildning och aktiviteter

För att få ut det allra bästa och bredda utbudet ytterligare så samarbetar vi med andra förbund och aktörer. Vårt fokus är att vara i framkant och vi ser därför till att ständigt utveckla vår kompetens. Vi lär dig att göra rätt!
Konferens/Seminarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

12 feb 2020
Stockholm
HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig till dig som är medlem i vår branschförening och arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Det finns även möjlighet att vara med via vår webbsändning. Välkommen!
Konferens/Seminarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

18 feb 2020
Göteborg
HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig till dig som är medlem i vår branschförening och arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Det finns även möjlighet att vara med via vår webbsändning. Välkommen!
Konferens/Seminarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

10 mar 2020
Malmö
HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig till dig som är medlem i vår branschförening och arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Det finns även möjlighet att vara med via vår webbsändning. Välkommen!
Kurs

Ny som ledare?

11-12 mar 2020
Stockholm
Chef och ledarskap
Det här är kursen för dig som antingen är helt ny i din ledar- och chefsroll eller som har lite erfarenhet av att utveckla en grupp. Med kursen får du verktyg så att du blir en tydligare och effektivare ledare.
Konferens/Seminarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

24 mar 2020
Sundsvall
HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig till dig som är medlem i vår branschförening och arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Det finns även möjlighet att vara med via vår webbsändning. Välkommen!
Konferens/Seminarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

2 apr 2020
Växjö
HSM-träff
Våra HSM-träffar vänder sig till dig som är medlem i vår branschförening och arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Det finns även möjlighet att vara med via vår webbsändning. Välkommen!
Kurs

Bli trygg i att tolka och tillämpa I-avtalet

15 apr 2020
Göteborg
Avtal, Kollektivavtal
Lär dig hur du ska tolka och tillämpa I-avtalet. Vi går igenom centrala villkors- och lönebestämmelser. Hur denna kurs utformas kan förändras i och med avtalsförhandlingarna 2020.
Kurs

Jobba smart - lär dig strategisk lönebildning

21 apr 2020
Stockholm
Lönebildning
Denna kurs vänder sig till dig som sitter med i företagets ledningsgrupp, jobbar med HR eller är produktionschef och ansvarar för företagets löneprocess.
Kurs

Förhandlingsteknik

21-22 apr 2020
Stockholm
Förhandlingsteknik
Det här är en kurs för dig som representerar din arbetsgivare gentemot de fackliga parterna och som deltar i förhandlingar. Kursen är på två dagar och leds av Johan Lagerbielke som har mångårig erfarenhet av att hålla denna typ av utbildning.
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

5 maj 2020
Växjö
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter. Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

6 maj 2020
Örebro
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter. Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

7 maj 2020
Norrköping
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter. Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

12 maj 2020
Stockholm
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter. Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

13 maj 2020
Jönköping
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter. Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

14 maj 2020
Malmö
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter.  Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Kurs

Chefen och arbetsmiljön

25 maj 2020
Stockholm
Arbetsmiljö
Den här kursen arrangeras av Industriarbetsgivarna och IKEM:s medlemmar i arbetsgivarföreningen kan delta till ett förmånligt pris. Kursen utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret.
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

26 maj 2020
Göteborg
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter. Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Konferens/Seminarie

Träffpunkt IKEM

27 maj 2020
Sundsvall
Arbetsrätt, Avtal, Träffpunkt för arbetsgivare, Nätverk region
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets tema på träffpunkt är konkurrensklausuler och företagshemligheter. Vi tar även upp andra aktuella ämnen och ger tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkommen!
Kurs

Lönekartläggning på en halvdag

15 sep 2020
Stockholm
Lönebildning
Har ni minst tio anställda på företaget? Då är arbetsgivaren skyldig att skriftligt dokumentera kartläggningen av åtgärder för att minska diskriminering. Fler än 25 anställda? Då finns fler krav som ni måste följa. Denna halvdagskurs lär dig hur du ska gå tillväga. Medlemmar i IKEM har ett mycket förmånligt pris.
Kurs

Allt som gäller för tjänstemännen

23 sep 2020
Stockholm
Avtal, Kollektivavtal
Lär dig hantera alla frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag. Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till tjänstemannaavtalet. Gå till källan - vi på IKEM kan tolka våra avtal bäst.
Kurs

Förhandlingsteknik

12-13 okt 2020
Stockholm
Förhandlingsteknik
Det här är en kurs för dig som representerar din arbetsgivare gentemot de fackliga parterna och som deltar i förhandlingar. Kursen är på två dagar och leds av Johan Lagerbielke som har mångårig erfarenhet av att hålla denna typ av utbildning.
Konferens/Seminarie

IKEM:s arbetsgivardag

Arbetsrätt, Avtal, Kollektivavtal
IKEM:s arbetsgivardag är vårt nya namn för de tidigare ALL-dagarna. På arbetsgivardagen får du genomgång om förändringar och nyheter inom våra kollektivavtal och lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Vi fokuserar också på processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mycket mer därtill.
Kurs

Processäkerhet för en säkrare industri

Säkerhet
Intressentföreningen för processäkerhet, IPS har stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Därför samarbetar IKEM med IPS när det gäller utbildningar inom inom processäkerhet.

Skräddarsydda utbildningar

IKEM erbjuder medlemmar möjligheten att beställa skräddarsydda utbildningar. Det kan vara inom arbetsrätt, lönebildning, arbetsmijö och Hälsa Säkerhet och Miljö.

Kontakta oss på IKEM så bestämmer vi tid för ett möte då vi diskuterar upplägget och de behov ni har.

Telefon: 010-455 38 50 (växeln)
E-post: utbildning@ikem.se

Cathrin Lindell
Ansvarig kursadministration
+46 8 762 67 27
+46 76 819 67 27

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in