Skriv ut
Kurs

Allt som gäller för tjänstemännen

Lär dig hantera alla frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag. Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till tjänstemannaavtalet. Gå till källan - vi på IKEM kan tolka våra avtal bäst.
  • Kollektivavtalet är ett viktigt verktyg för dig som är arbetsgivarföreträdare.
  • Tjänstemannaavtalet reglerar i stort sett alla förhållanden mellan företaget och tjänstemannen. Här är några exempel: anställningsformer, lojalitetsregler, arbetstid och semester.

Är du arbetsgivarföreträdare och hanterar frågor om anställning, uppsägning och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän i företaget? Då passar denna kurs dig. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

När du gått kursen "Tjänstemannaavtalet" kommer du:

  • känna till avtalets olika anställningsformer och hur de bäst kan användas.
  • veta hur du hanterar vanligt förekommande situationer med utgångspunkt från avtalets bestämmelser och avvikelsemöjligheter.
  • kunna relevanta delar av de lagar som är förknippade med respektive avtalsbestämmelse.

Vi varvar föreläsningar med diskussioner, grupparbeten och naturligtvis tid för frågor.

Kursen startar kl 9.30 och pågår till kl 16.30

Ur innehållet

Det enskilda anställningsavtalet och rättsregler i förhållande till det centrala avtalet.
Att tänka på inför en anställning.
Vilka kategorier anställda har rätt till särskild övertidskompensation respektive restidsersättning.
Föräldraförmåner enligt lag och avtal
Semesterförmåner
Saklig grund för uppsägning med fokus på rättsfall rörande tjänstemän
Arbetstidsbestämmelser ur ett skyddsperspektiv

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in