Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Webbutbildning

Arbetsrätt fördjupningskurs

Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna. Kursen är på två halvdagar.

Kursen lyfter dig till en fördjupad arbetsrättslig nivå med avstamp från den arbetsrättsliga grundkursen. Fördjupningskursen varvar teori och case-studier och har ett fokus på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen. Kursdeltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal frågeställningar att diskutera och lösa med stöd från kursledarna.

Vill du bidra till innehållet?

Varje kursdeltagare som önskar får bidra till kursens innehåll med ett case från sin verksamhet, vilket skickas in i förväg senast den 2 mars 2022. Innehållet i kursen skräddarsys därefter och kompletteras med kursledarnas material för att få ett bra kursinnehåll. 

Jag vill bidra med innehåll i kursen

Exempel på områden som vi tar upp:

  • MBL:s regler om förhandlingsskyldighet
  • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
  • LAS regler om turordning
  • Arbetsgivarens ärendehantering i personärenden
  • Upprättande av varningar/skriftliga erinringar
  • Formalia kring tvisteförhandlingen och proceduren vid uppsägning av personliga skäl och avskedanden.

Vi kommer även att belysa i vilka fall grund för uppsägning och avskedande kan föreligga.

Kursunderlag skickas ut cirka en vecka före kursstart.

Kursledare

Kursen leds av IKEM:s arbetsrättsjurist Lisa Wastelius och Industriarbetsgivarnas chefsjurist Karolina Sjöberg

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in