Skriv ut
Kurs

BioLyftet: Utbildningsdagar

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Utbildningen är på två dagar 26 februari och 11 mars. Kostnadsfritt.

Utbildningssatsningen BioLyftet vänder sig till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Utbildningen i Östersund arrangeras i samverkan med Peak Region och Samling Näringsliv. 
Här finns mer  information www.peakregionsciencepark.se och www.samlingnaringsliv.se

Upplägg 

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. 

  • Vilka alternativa material finns?
  • Hur presterar de?

Workshop-moment

Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment.  Du som deltar arbetar då företagsvis med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna. Utifrån frågeställningarna tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Exempel på frågeställningar

  • Var är vi idag?
  • Vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? 

Välkommen att ta del av BioLyftets utbildningsmaterial i högerspalten på denna sida, referera till BioInnovation vid användning. Materialet får inte användas i kommersiellt syfte.

Mer information

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten.

Läs mer på Bioinnovation.se

Frågor om anmälan

För praktiska frågor kontakta Hayve Saleem, hayve.saleem@ri.se 076-147 63 14.
Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta Erik Perzon, projektledare, erik.perzon@ri.se 0761-47 63 87.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in