Skriv ut
Kurs

Chefen och arbetsmiljön

Den här kursen arrangeras av Industriarbetsgivarna och IKEM:s medlemmar i arbetsgivarföreningen kan delta till ett förmånligt pris. Kursen utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret.

Kursen ger en grundläggande genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen, även straffrättsligt, samt går igenom systemet med delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Även arbetsgivarens rehabiliteringsansvar behandlas övergripande.

Chefen och arbetsmiljön ger följande kunskaper/insikter:

  • Du har en grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och dess krav på arbetsmiljön.
  • Du har fått praktiska råd och tips om hur du som chef ska hantera arbetsmiljöfrågorna och planera, leda och fördela det arbetet.
  • Du förstår och kan självständigt tillämpa reglerna om delegering och behärskar ansvarsfrågorna vad gäller arbetsmiljöarbetet.
  • Du har övergripande kunskaper om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till vd och chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Även arbetsledare eller andra arbetsgivarföreträdare ingår i målgruppen, som förutsätts ha visst personalansvar eller annars arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget.

Förkunskap

Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor och chefsansvaret. Förkunskaper förutsätts inte, annat än de allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av en chef.

Upplägg

Föreläsningar varvas med frågor, diskussion och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka krav gäller beträffande delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet?
  • Hur ser Arbetsmiljölagstiftningen ut? Vad innehåller den?
  • Hur bör man arbeta med det lokala arbetsmiljöarbetet?
  • När gör man en riskbedömning?
  • Var kan jag vända mig om jag har frågor inom arbetsmiljöområdet?

Föreläsare är arbetsmiljönsvariga och jurister från Industriarbetsgivarna.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in