Skriv ut
Webbutbildning

Chefen och arbetsmiljön

Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Utbildningen är på två halvdagar, 9 och 10 november. Utbildningen sker i samarbete med Industriarbetsgivarna.

Kursen vänder sig till vd och chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Även arbetsledare eller andra arbetsgivarföreträdare ingår i målgruppen, som förutsätts ha visst personalansvar eller annars arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget.

Kursen är på två halvdagar

 • Dag 1: 17 maj 2021 kl. 09.00-12.00
 • Dag 2: 18 maj 2021 kl. 09.00-12.00

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor och chefsansvaret. Förkunskaper förutsätts inte, annat än de allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av en chef.

Denna kurs ger dig: 

 • Grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och dess krav på arbetsmiljön.
 • Praktiska råd och tips om hur du som chef ska hantera arbetsmiljöfrågorna och planera, leda och fördela det arbetet.
 • Verktyg som för att självständigt kunna tillämpa reglerna om fördelning samt förståelse för ansvarsfrågorna vad gäller arbetsmiljöarbetet.

Upplägg

Dag 1

 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Uppgiftsfördelning
 • Samordningsansvar
 • Entreprenörer
 • Samverkan (skyddsombud, skyddskommitté)
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn

Dag 2

SAM: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp

OSA: Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in