Skriv ut
Kurs Hälsa, Säkerhet, Security och Miljö - Ledningssystem och Revision 3 december 2019!
Kurs

Hälsa, Säkerhet, Security och Miljö – Ledningssystem och Revision

Arbetar du med utveckling, underhåll och implementering av rutiner för HSSM? Du har begränsad erfarenhet av integrerade ledningssystem och känner behov av inspiration, nya idéer och ökade kunskaper? Perfekt, då passar den här kursen för dig. Kostnadsfritt för medlemmar i IKEM:s branschförening och IPS.

Med denna kurs vill vi hjälpa främst mindre och medelstora kemikaliehanterande företag, att förbättra hanteringen av Hälsa, Säkerhet, ”Security” och Miljö (HSSM). Vi utgår från IKEM:s nyligen uppdaterade skrifter ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision”. Vi håller oss på en relativt basal och verksamhetsnära nivå och relaterar inte i någon större utsträckning till ISO 14000 och ISO 45000.

Kursen ges i samarbete med Intressentföreningen för processäkerhet, IPS.

Anmälan

Fika serveras från klockan 8.30. Lunch, fika och kurslitteratur ingår. Anmäl dig senast 23 mars.

Din anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till en kollega. Medlemmar i IKEM:s branschförening och IPS deltar utan kostnad. Medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening och Industriarbetsgivarna får rabatt och betalar 3.500 SEK exkl. moms.  Även du som inte är medlem är välkommen. Priset för externa är 4.500 SEK exkl. moms.

Här är några exempel på branscher som HSSM-kursen passar för:

  • Tillverkning och blandning av kemiska produkter
  • Lagerhållning av kemikalier
  • Kemi, petrokemi
  • Oljebaserade och förnybara drivmedel
  • Gas
  • Pappersmassa
  • Läkemedel

Upplägg av kursen

  • Innehållet i IKEM:s skrifter ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision” gås igenom med praktiska tips och diskussioner kring rutiner, implementering, efterlevnad med mera.
  • Deltagarna ges även möjlighet att presentera och diskutera egenbedömningar enligt utvalda delar av mallen i ”HSSM revision”.

Program i sin helhet

Mats Lindgren är föreståndare för Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) och konsult inom Risk Management och Processäkerhet. Han är civilingenjör i kemiteknik och har tidigare arbetat på Preem i 25 år, bland annat med integrerade ledningssystem och risk- och avvikelsehantering.

Anders Jacobsson civilingenjör och grundare av Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS). Anders har mångårig erfarenhet av arbeten inom petrokemiindustrin. Han har också arbetat inom SHM sedan 1990-talet. Anders är även författare av de båda skrifterna.

Märit Hammarström toxikolog och ansvarig för kemisk arbetsmiljö och processäkerhet på KEM. Kontakta Märit om du har några frågor kring denna utbildning.

Medverkande

Mats Lindgren
Föreståndare för Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) och konsult inom Risk Management och Processäkerhet
Anders Jacobsson
Civilingenjör samt grundare av Intressentföreningen för processäkerhet, IPS

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in