Skriv ut
Kurs Hälsa, Säkerhet, Security och Miljö - Ledningssystem och Revision 3 december 2019!
Kurs

Hälsa, Säkerhet, Security och Miljö – Ledningssystem och Revision

Är du ansvarig för utveckling, underhåll och implementering av rutiner för HSSM och känner behov av inspiration, nya idéer och ökade kunskaper? Perfekt, då passar den här kursen för dig. Kostnadsfritt för medlemmar i IKEM:s branschförening och IPS.

Med denna kurs vill vi hjälpa främst mindre och medelstora kemikaliehanterande företag, att förbättra hanteringen av Hälsa, Säkerhet, ”Security” och Miljö (HSSM), genom implementering eller vidareutveckling av ett integrerat ledningssystem. Denna kurs ges i samarbete med IPS.

Fika serveras från klockan 8.30. Lunch, fika och kurslitteratur ingår. Anmäl dig senast 9 januari. Din anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till en kollega. Medlemmar i IKEM:s branschförening och IPS deltar utan kostnad. Medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening och Industriarbetsgivarna får rabatt och betalar 3.500 SEK exkl. moms.  Även du som inte är medlem är välkommen. Priset för externa är 4.500 SEK exkl. moms.

Här är några exempel på branscher som HSSM-kursen passar för:

  • Kemi, petrokemi
  • Oljebaserade och förnybara drivmedel
  • Gas
  • Pappersmassa
  • Läkemedel
  • Lagerhållning av kemikalier

Upplägg av kursen

Vi utgår från IKEM:s nyligen uppdaterade skrifter ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision”.

  • Innehållet i IKEM:s skrifter ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision” gås igenom med praktiska tips och diskussioner kring rutiner, implementering, efterlevnad med mera.
  • Deltagarna ges även möjlighet att presentera och diskutera egenbedömningar enligt utvalda delar av mallen i ”HSSM revision”.

  • Program i sin helhet

Mats Lindgren är föreståndare för Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) och konsult inom Risk Management och Processäkerhet. Han är civilingenjör i kemiteknik och har tidigare arbetat på Preem i 25 år, bland annat med integrerade ledningssystem och risk- och avvikelsehantering. 

Anders Jacobsson civilingenjör och grundare avIntressentföreningen för Processäkerhet (IPS). Anders har mångårig erfarenhet av arbeten inom petrokemiindustrin. Han har också arbetat inom SHM sedan 1990-talet. Anders är även författare av de båda skrifterna.

Märit Hammarström toxikolog och ansvarig för kemisk arbetsmiljö och processäkerhet på KEM. Kontakta Märit om du har några frågor kring denna utbildning.

Medverkande
Mats Lindgren
Föreståndare för Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) och konsult inom Risk Management och Processäkerhet
Anders Jacobsson
Civilingenjör samt grundare av Intressentföreningen för processäkerhet, IPS

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in