Skriv ut
Konferens/Seminarie

Hej medlem! Välkommen till våra HSM-träffar

Våra HSM-träffar vänder sig till dig som är medlem i vår branschförening och arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Nu är anmälan öppen, välkommen!

På HSM-träffarna presenterar vi ett smörgåsbord av aktuella frågor och nyheter inom ramen för miljötillstånd, kemikalielagstiftning, kemisk arbetsmiljö, säkerhetsskydd med mera. Ett viktigt syfte med träffarna är också att du ska få möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med kollegor. Vi tar gärna i förväg emot synpunkter och önskemål på sakområden, fördjupningsteman du vill veta mer om eller tips på personer/myndigheter/organisationer som du vill lyssna till. Det är ni i företagen som bestämmer träffarnas innehåll!

Våren 2019 hade våra träffar ett fördjupningsavsnitt om kemikalier och brott med handläggare från MSB och FOI. Vad vill du höra om i vår?

Upplägg av dagen:

Vi startar kl 9.00
Aktualiteter, fördjupning, gruppdiskussioner
Lunch vid 12.30
Avslut 13.30

HSM-träffarna är kostnadsfria för medlemmar i branschföreningen.  Arbetsgivarmedlemmar kan delta i mån av plats. Om du blir förhindrad kan du överlåta din plats till en kollega.  Den som uteblir och inte har överlåtit sin plats till annan blir däremot debiterad 500 kronor inklusive moms.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in