Skriv ut
Kurs

Jobba smart - lär dig strategisk lönebildning

Denna kurs vänder sig till dig som sitter med i företagets ledningsgrupp, jobbar med HR eller är produktionschef och ansvarar för företagets löneprocess.
 • Under kursen behandlas förutsättningar för lokal lönebildning såsom lönekriterier, lönesystem och lönesamtalet.
 • Teori varvas med praktiska exempel.

En företags- och medarbetarnära lönebildning bygger på företagets affärs- och verksamhetsidé men även företagets unika kultur och samverkansformer.

"Strateiskt lönearbete" ger dig verktyg att sätta lön för att främja en önskad utveckling och ett smartare arbetssätt för ökad konkurrensförmåga och för att få fler nöjda medarbetare. Vi ger ett helhetsperspektiv med praktiska råd hur företags-, och medarbetarnära lönebildning kan utvecklas i företaget.

 • Kursen är på en dag och vi inleder med kaffe och smörgås kl 9.00. Kursen börjar klockan 9.30 och avslutar kl 16.00.

Ur innehållet:

 • Företags- och medarbetarnära lönebildning
 • Lön som styrmedel
 • Lönepolicy
 • Principer för lönesättning - Lönekriterier
 • Lönesystem - IF Metall
 • Löneprocess
 • Förhandlingsförberedelser
 • Medarbetarsamtal
 • Chefens uppgift

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in