Skriv ut
Kurs

Lönekartläggning på en halvdag

Har ni minst tio anställda på företaget? Då är arbetsgivaren skyldig att skriftligt dokumentera kartläggningen av åtgärder för att minska diskriminering. Fler än 25 anställda? Då finns fler krav som ni måste följa. Denna halvdagskurs lär dig hur du ska gå tillväga. Medlemmar i IKEM har ett mycket förmånligt pris. Även medlemmar i Skogsindustrierna, TMF, Gröna arbetsgivare och Grafiska företagen är välkomna.
  • Arbetsgivare är skyldig att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. 
  • Vi ger dig praktiska råd och tips på hur du gör en lönekartläggning.
  • Med "Lönekartläggning" kommer du att veta hur du gör och vilka krav diskrimineringslagen ställer.
  • Diskussioner och tid till frågor finns också


Du behöver inga förkunskaper för att gå kursen "Lönekartläggning".

"Lönekartläggning" vänder sig till dig som är chef med personalansvar och till dig som ansvarar för, eller ska medverka i arbetet med, företagets lönekartläggning.

Kursen hålls av Emma Hjorth från Hjorth & Partners AB. Emma har anlitats av IKEM under flera år. 

Ur innehållet

Vad ska kartläggas och vilka anställda ska omfattas?
Vad innebär lika arbete, likvärdigt arbete, kvinnodominerade grupper och indirekt diskriminering?
Hur ska samverkan med facken ske?
Måste information om individuella löner ges?
Vad händer om parterna inte blir överens?

Upplägg

Kursen börjar klockan 8.30 och pågår till klockan 12.30.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in