Onlinekurser & webbinarier

Här samlar vi webbinarier och inspelade utbildningar samt kurser för våra medlemmar.

Arbetsgivardagen 2022

Innehåll bakom inloggning
Ta del av IKEM:s arbetsgivardag 2022 som ger information om  viktiga arbetsrättsliga nyheter och förändringar  kollektivavtalen. Inspelningen är från 29 november.

Bra lönebildning - en introduktion

Innehåll bakom inloggning
Hur ska man tänka kring lön och lönebildning? Vad måste  vi göra och hur får vi förståelse för vårt tänk? Vad innebär egentligen de steg som beskrivs i kollektivavtalen? Det här webbinariet ger dig som är medlem i IKEM:s arbetsgivarförening en grund i att jobba utifrån.

Introduktion till nya dataskyddslagen

Innehåll bakom inloggning
GDPR
Dataskyddsförordningen, GDPR, har ersatt den svenska personuppgiftslagen. Denna onlinekurs vänder sig till medlemmar i arbetsgivarförening. Logga in eller skaffa din inloggning så kan du se denna introduktion.

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

Innehåll bakom inloggning
Camilla Backlund, expert inom arbetsmiljöområdet på IKEM ger en introduktion till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inspelningen är enbart tillgänglig för medlemmar i arbetsgivarföreningen.

Kemikaliedagen 2021

Kemikaliefrågor
Inspelning av årets Kemikaliedag som var en digital halvdag 28 oktober. Vi diskuterade EU:s kemikaliestrategi, förändringar i Industriutsläppsdirektivet, mikroplaster samt hur man jobbar effektivt med processäkerhet.

Kemikaliedagen 2021: Avsnitt Industrial Emissions Directive (IED)

Kemikaliefrågor, Industrial Emissions Directive (IED)
In 2019, the European Commission initiated an evaluation of IED. In the autumn of 2020, a revision of the directive began within the framework of the European Green Issue and a step towards fulfilling the EU's zero-emission vision.

Kemikaliedagen 2021: Avsnitt Mikroplaster

Kemikaliefrågor, Mikroplaster
Vad är på gång inom mikroplastområdet nationellt och på EU-nivå? Avsnittet är en del av Kemikaliedagen som sändes online 28 oktober 2021.

Kemikaliedagen 2021: Avsnitt Processäkerhet

Kemikaliefrågor, Processäkerhet
Hur arbetar man med processäkerhet och vilka är de största utmaningarna? Avsnittet är den del av Kemikaliedagen som sändes online 28 oktober 2021.

Kemikaliedagen: Avsnitt kemikaliestrategin

Kemikaliefrågor, Kemikaliestrategin
Kristina Neimert Carne, IKEM och Helene Kanellopoulos, Kemikalieinspektionen, diskuterar Kemikaliestrategin. Kemikaliedagen sändes 28 oktober under en halvdag.

LAS och omställning

Innehåll bakom inloggning
Nya las och övergångsregler börjar gälla under hösten 2022. Detta webbinarie tar upp vilka nya regler som gäller. Webbinariet hölls april 2022

Ledighet med det nya studiestödet

Innehåll bakom inloggning
Den 1 oktober 2022 börjar ett nytt regelverk gälla som ger anställda förbättrade möjligheter att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. För anställda i privat sektor gäller även ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Lönekartläggning

Innehåll bakom inloggning
Lönekartläggning
IKEM:s onlinekurs i Lönekartläggning består av fem moduler. Kursen ges i samarbete med Hjorth & Partners AB. Lyssna och lär när tiden passar passar dig. Kursen vänder sig till medlemmar i arbetsgivarföreningen. Se till att du är inloggad eller skaffa inloggning till  ikem.se.

Medarbetaravtal

Innehåll bakom inloggning
Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, berättar om medarbetaravtal och på vilket sätt det kan vara en fördel för företaget. Webbinariet sändes 2022 01 19. Här kan du även ta del av webbinariets presentation.

Nya regler för bemanning och inhyrning

Innehåll bakom inloggning
Den 1 oktober 2022 ska nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare och i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO börja tillämpas. Det här webbinariet ger dig god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Nya regler om turordning och "Hyvling"

Innehåll bakom inloggning
Den 1 oktober 2022 kan de nya turordningsbestämmelserna i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO börja tillämpas. För att se webbinariet behöver du vara inloggad och medlem i IKEM.

Saklig grund blir sakliga skäl

Innehåll bakom inloggning
Den 1 oktober 2022 börjar bestämmelserna om sakliga skäl i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO tillämpas. Samtidigt börjar de nya reglerna i LAS om att anställningen, som huvudregel, inte består under tvistetiden att gälla. Det här är en inspelning av webbinariet som sändes 28 september 2022.

Tidsbegränsade anställningar på IKEM:s kollektivavtal

Innehåll bakom inloggning
Den 1 oktober 2022 börjar bestämmelserna om särskild visstidsanställning ”SÄVA” i LAS gälla. För IKEM:s medlemsföretag gäller istället kollektivavtalade tidsbegränsade anställningar. Webbinariet ger dig en god kännedom om reglerna om tidsbegränsade anställningar i våra kollektivavtal och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag i praktiken.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in