Skriv ut
Webbinarie

Välkommen till IKEMDAGEN 2021!

Våren närmar sig och vartåt det än bär med pågående pandemi är det dags för IKEMDAGEN 2021 och årsmöte som vi i år arrangerar digitalt.

Under IKEMDAGEN 2021 siktar vi mot framtiden! Vilken roll spelar vår industri i världen 2050? Är vår arbetsmarknad tillräckligt modern för att ta oss dit? Och hur ska vi fånga de talanger som behövs på resan?

Program

13:00-13:30 - Årsmöte för medlemmar i IKEM
14:00-15:30 - IKEMDAGEN 2021

Innehåll

Svensk industris roll i världen och i den omställning som skett år 2050
Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, spanar in i framtiden och delar med sig av skiften globalt och nationellt. Vilka pusselbitar kan komma att vara avgörande här på hemmaplan – företagens, akademins och den offentliga sektorns roll – där inte minst Vinnova kan spela en avgörande roll för att finansiera innovationsprojekt.
Vi följer upp i ett samtal med medlemsföretag och IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal.

En moderniserad arbetsmarknad – är den tillräckligt modern för att ta oss dit vi vill?
Med sikte på framtiden – är den överenskommelse som slöts mellan arbetsmarknadens parter det som behövs för att ta oss dit? Den frågan och olika aspekter av detta diskuterar vi tillsammans Marie Nilsson – ordförande IF Metall, Ulrika Lindstrand – ordförande Sveriges Ingenjörer och Jonas Hagelqvist – vd IKEM. Vad säger ledarskribenterna om parternas samtal?
Carolin Dahlman, Bulletin och Olov Abrahamsson Norrländska Socialdemokraten (NSD) ger sin dom.

Hur bygger vi kompetens och lockar talanger på vägen?
Rätt kompetens är avgörande för framgång och vi vet att konkurrensen är vass om såväl dagens medarbetare som om de talanger vi vill ska välja vår industri. Vilka nycklar finns för att såväl attrahera som att behålla framtidens medarbetare?

15:30 – Tack för idag!

Årsmötet kl 13.00-13.30

Årsmötesärenden

1 Val av ordförande vid mötet
2 Fastställande av röstlängden
3 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5 Framläggande av årsredovisning
6 Revisorernas berättelse
7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
8 Bestämmande av avgifter till föreningen och eller servicebolaget enligt §1
9 Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen samt val av dessa ledamöter
10 Val av styrelsens ordförande
11 Val av revisorer jämte suppleanter
12 Val av ombud att företräda föreningen vid årsstämma i servicebolag enligt §1
13 Val av ledamot eller suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
14 Val av ombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma
15 Val av representant i SME-kommittén inom Föreningen Svenskt Näringsliv
16 Fastställande av ersättningar
17 Val av valberedning
18 Ärende som av styrelsen, Svenskt Näringsliv eller medlem på behörigt sätt har hänskjutits till mötet 

Handlingar

Årsredovisning 2020 Arbetsgivarföreningen

Revisionsberättelse 2020 Arbetsgivarföreningen

Årsredovisning 2020 Branschföreningen

Revisionsberättelse 2020 Branschföreningen

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in