Skriv ut
Webbinarie

Välkommen till Kemikaliedagen 2021!

28 oktober är det dags för Kemikaliedagen 2021! På Kemikaliedagen träffar du Kemikalieinspektionen, EU-kommissionen, Naturvårdsverket, medlemsföretag och fler. Årets Kemikaliedag är på en halvdag och sänds digitalt. En nyhet är att vi ger alla medlemmar i IKEM möjlighet att vara med!

Kemikaliedagarna har varit kemiindustrins träffpunkt sen 1985. Där diskuteras aktuella händelser och nya regler för dig som jobbar med hälsa, säkerhet och miljö på något av våra medlemsföretag.

Aldrig har väl längtan efter kvava mötesrum med kallskuren konferensbuffé och termoskaffe varit så stor. Men vi har vant oss vid att planer omkullkastas med kort varsel och vid att ses digitalt. Vi har också lärt oss att det digitala är ett effektivt sätt nå en stor publik. Mot den bakgrunden kommer Kemikaliedagen 2021 att bli ett digitalt event förmiddagen den 28 oktober.

Ni kommer att få träffa Kemikalieinspektionen, EU-kommissionen, Naturvårdsverket, medlemsföretag och fler. Vi kommer att diskutera EU:s kemikaliestrategi, förändringar i Industriutsläppsdirektivet, mikroplaster samt hur man jobbar effektivt med processäkerhet.

Agenda

Klockan 9-10 Industriutsläppsdirektivet och BREF

Välkommen till Kemikaliedagen 2021!

28 oktober är det dags för Kemikaliedagen 2021! På Kemikaliedagen träffar du Kemikalieinspektionen, EU-kommissionen, Naturvårdsverket, medlemsföretag och fler. Årets Kemikaliedag är på en halvdag och sänds digitalt. En nyhet är att vi ger alla medlemmar i IKEM möjlighet att vara med! 

På Kemikaliedagen 2021 kommer vi även diskutera EU:s kemikaliestrategi, förändringar i Industriutsläppsdirektivet, mikroplaster samt hur man jobbar effektivt med processäkerhet.

Kemikaliedagarna har varit kemiindustrins träffpunkt sen 1985. Där diskuteras aktuella händelser och nya regler för dig som jobbar med hälsa, säkerhet och miljö på något av våra medlemsföretag.

Agenda

Klockan  9:10-10:00 – Industrial Emissions Directive (IED)

In 2019, the European Commission initiated an evaluation of IED. In the autumn of 2020, a revision of the directive began within the framework of the European Green Issue and a step towards fulfilling the EU's zero-emission vision. A new directive is expected to be implemented in 2024. The discussions will be held in English.

Panel: Eva Blixt, Jernkontoret, Stefan Dress, Cefic, Anna Isberg, Ministry of the Environment

Klockan 10-10:15 – Mikroplaster

Vad är på gång inom mikroplastområdet nationellt och på EU-nivå? Ett direktiv kopplat till ofrivilligt uppkomna mikroplaster är att vänta från EU-kommissionen under hösten. I Sverige försätter Naturvårdsverket sitt arbete med uppdraget att samla och bygga upp objektiv och faktabaserad kunskap om mikroplast.

Klockan 10:15 – 10:30 – Paus

Kl. 10:30 – 10:45 – Processäkerhet

Bo Karlsson, säkerhetsspecialist på Preem, har tagit fram processäkerhetsskriften och kommer att prata om hur man kan använda skriften, hur man jobbar med processäkerhet samt vilka de största utmaningarna är.

Klockan 10:45 – 11:45 – Kemikaliestrategin

EU:s kemikaliestrategi är den största omvälvningen inom kemikalielagstiftningen sedan REACH förhandlades för 15 år sen. Den innehåller erkännanden om nyttan med kemikalier, liksom förslag som kommer att ha avgörande betydelse för möjligheten att producera dem.

Panel: Helene Kanellopoulos, Kemikalieinspektionen, Kristina Neimert Carne, IKEM

Avslutning senast klockan 12:00

Det går bra att följa alla delar eller de delar som passar dig bäst. Anslutningslänken är den samma för alla pass och skickas separat per mejl.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in