Nyheter

 • Nyhet:

  Ny rapport från IKEM — Höga energipriser tvingar bolag inom plast- och gummiindustrin till driftuppehåll

  • Ekonomi

  I en ny undersökning från IKEM svarar 34 procent av företagen inom plast- och gummiindustrin att höga elpriser har tvingat dem till driftuppehåll. Detta trots en hög efterfrågan som innebär att produktionen hade behövt gå på högfart. Företagens framtidsprognoser vad gäller elfrågan är dessutom dystra. En majoritet tror att det kommer dröja många år innan vi åter får se stabila elpriser.

 • Nyhet:

  IKEM:s remissvar på förändringar av förpackningsinsamlingen

  • Plastfrågor

  IKEM har nu svarat på regeringens remiss på promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

 • Nyhet:

  Byte från Tillväxtverket till Skatteverket

  • Arbetsgivarguiden

  Tillväxtverket har varit handläggande myndighet och beslutat i ärenden stöd enligt lagen om korttidsarbete. När pandemin bröt ut fanns inget uppbyggt system för korttidsstöd och lagstiftaren sjösatte snabbt nya regler. Den myndighet som fick uppdraget, Tillväxtverket, hade ingen tid att förbereda sig utan fick bygga upp systemet samtidigt som den skulle börja tillämpa regler som aldrig tidigare hade tillämpats.

 • Nyhet:

  Regeringen beslutar om nationell strategi för elektrifiering

  • Energipolitik

  Energiminister Farmanbar presenterade idag en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som har ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. Strategin är omfattande och innehåller 67 förslag som ska genomföras inom de närmaste tre åren.

 • Nyhet:

  Lönesamtalet

  • Arbetsgivarguiden

  Innehåll bakom inloggning

 • Nyhet:

  Företagens klimat- och miljöambitioner bromsas av miljölagstiftningen

  • Grön omställning
  • Miljötillstånd

  Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till att reducera utsläpp. Däremot har lagstiftningen och stora delar av myndigheternas miljöarbete inte hängt med, skriver Anders Fröberg, ordförande för IKEM, Innovations- och kemiindustrierna samt för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt i en debattartikel i Sydsvenskan.

 • Nyhet:

  Kemi är lösningen

  • Kemikaliepolitik

  Kemi är nyckeln till omställning för i stort sett varje industriell näring, den är möjliggörare som kan bidra till att lösa samhällets största utmaningar, som pandemibekämpning, minska utsläppen av klimatgaser och åstadkomma cirkulära flöden. Utan innovativ kemi inga solceller, återvinningsbara batterier och plast eller kläder av cellulosa. Utan innovativ kemi inga läkemedel, energieffektiva byggnader eller infrastruktur.