Nyheter

Nyheter

IKEM syns!

15 nov 2019
Här berättar vi kort om en vecka i IKEM:s verksamhet där vi syns lite extra.

Satsa på effektivare riskbedömnings- och screeningmetoder!

11 nov 2019
För alla kemiföretag är det jätteviktigt att de kemikalierna de producerar och säljer kan användas på ett säkert sätt. Kemikalier som inte orsakar skada på människa eller miljö, är självklart mycket mer åtråvärda för kunderna än ämnen som kan ställa till med problem. Därför finns ett stort behov av bättre och effektivare riskbedömnings- och screeningmetoder. Det hade vi från industrin önskat att Christina Rudén tagit större fasta på i sin utredning om coctaileffekten och gruppvis hantering av ämnen.

Industrins arbetsgivare: Facken nonchalerar strukturproblemen

7 nov 2019
Världsekonomin viker, svensk produktivitetstillväxt är svag och många industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången. För allt fler är det så allvarligt att varsel står för dörren. Facken inom industrins löneyrkande på tre procent är inte alls i samklang med företagens försämrade ekonomiska läge. Det skriver Jonas Hagelqvist och sju andra företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

Orealistiska krav från industrifacken

4 nov 2019
I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina krav inför 2020 års avtalsförhandlingar i en gemensam presskonferens. IKEM och Industriarbetsgivarna menar att kraven är orealistiska.

Svenska pristagare för säker kemikaliehantering

29 okt 2019
På arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet prisades Kemilärarnas Resurscentrum och Atlas Copco nyligen för sitt arbete med farliga ämnen. De är svenska vinnare i tävlingen Good Practice Awards som ingår i EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen”.

Onyanserat av SVT om industrins energiskatter och klimatutsläpp

28 okt 2019
Med hänvisning till Sveriges klimatmål och utfästelserna i Januariavtalet om 15 miljarder kronor i grön skatteväxling har SVT granskat vad industrin betalar i miljöskatter. SVT gör en poäng av att jämföra globalt konkurrensutsatt industri med privatpersoner. IKEM anser att en sådan jämförelse ger en felaktig bild av industrins klimatarbete.

BioInnovation: Cirkulära flöden efterlyses!

28 okt 2019
Nu öppnar BioInnovation utlysning för material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet. Projekt kan söka upp till sex miljoner kronor. 7 november bjuder BioInnovation in till informations- och matchmakingmöte i Stockholm, välkommen!

Nouryon planerar fullskalig produktionsanläggning i Stenungsund

28 okt 2019
Nouryon meddelar i ett pressmeddelande att man framgångsrikt har producerat de första etylenaminerna i sin demonstrationsanläggning i Stenungsund. Företaget siktar nu på att börja projekteringsarbetet för en fullskalig tillverkningsanläggning i slutet av 2019.

Arbetsmiljöverket och isocyanater

25 okt 2019
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker ställs särskilda krav på utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med ett antal allergiframkallande ämnen/komponenter. Kravet gäller också vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.

Konjunkturnedgång, global osäkerhet och sämre produktivitet kommer prägla avtalsrörelsen

22 okt 2019
En tydlig konjunkturavmattning, en svag krona, ett irrelevant inflationsmål, stort behov av strukturella reformer, sjunkande produktivitet och önskemål om ett breddat Industriavtal. Det är några av sakerna som diskuterades på seminariet ”Globalt eller lokalt – vad avgör lönesättningen?” med experter från bl.a. SEB, Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in