Nyheter

Nyheter

Industrins arbetsgivare: Facken nonchalerar strukturproblemen

7 nov 2019
Världsekonomin viker, svensk produktivitetstillväxt är svag och många industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången. För allt fler är det så allvarligt att varsel står för dörren. Facken inom industrins löneyrkande på tre procent är inte alls i samklang med företagens försämrade ekonomiska läge. Det skriver Jonas Hagelqvist och sju andra företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

Orealistiska krav från industrifacken

4 nov 2019
I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina krav inför 2020 års avtalsförhandlingar i en gemensam presskonferens. IKEM och Industriarbetsgivarna menar att kraven är orealistiska.

Svenska pristagare för säker kemikaliehantering

29 okt 2019
På arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet prisades Kemilärarnas Resurscentrum och Atlas Copco nyligen för sitt arbete med farliga ämnen. De är svenska vinnare i tävlingen Good Practice Awards som ingår i EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen”.

Onyanserat av SVT om industrins energiskatter och klimatutsläpp

28 okt 2019
Med hänvisning till Sveriges klimatmål och utfästelserna i Januariavtalet om 15 miljarder kronor i grön skatteväxling har SVT granskat vad industrin betalar i miljöskatter. SVT gör en poäng av att jämföra globalt konkurrensutsatt industri med privatpersoner. IKEM anser att en sådan jämförelse ger en felaktig bild av industrins klimatarbete.

BioInnovation: Cirkulära flöden efterlyses!

28 okt 2019
Nu öppnar BioInnovation utlysning för material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet. Projekt kan söka upp till sex miljoner kronor. 7 november bjuder BioInnovation in till informations- och matchmakingmöte i Stockholm, välkommen!

Nouryon planerar fullskalig produktionsanläggning i Stenungsund

28 okt 2019
Nouryon meddelar i ett pressmeddelande att man framgångsrikt har producerat de första etylenaminerna i sin demonstrationsanläggning i Stenungsund. Företaget siktar nu på att börja projekteringsarbetet för en fullskalig tillverkningsanläggning i slutet av 2019.

Arbetsmiljöverket och isocyanater

25 okt 2019
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker ställs särskilda krav på utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med ett antal allergiframkallande ämnen/komponenter. Kravet gäller också vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.

Konjunkturnedgång, global osäkerhet och sämre produktivitet kommer prägla avtalsrörelsen

22 okt 2019
En tydlig konjunkturavmattning, en svag krona, ett irrelevant inflationsmål, stort behov av strukturella reformer, sjunkande produktivitet och önskemål om ett breddat Industriavtal. Det är några av sakerna som diskuterades på seminariet ”Globalt eller lokalt – vad avgör lönesättningen?” med experter från bl.a. SEB, Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet.

Nu lanseras världens första bio-baserade PVC

21 okt 2019 | Plast
Det är företaget INOVYN som nu lanserat sin senaste generation av PVC under varumärket BIOVYNTM. Det innebär att de är världens första kommersiella tillverkare av bio-baserad PVC. INOVYN har i produktutvecklingen arbetat nära golvtillverkaren Tarkett. Därför kommer den första användningen av BIOVYNTM bli i en ny golvkollektion från Tarkett.

Kemins Dag 2019: Många vill ställa frågor vid spännande batteriseminarium

21 okt 2019
Det tog lång tid för föreläsarna att komma iväg efter IKEM:s, Kemisamfundets och Nationalkommittén för kemis gemensamma frukostseminarium om batterier. Många ville ställa frågor, både under och efter föredragen. Batteriforskning, återvinning och brytningen av nya metaller är uppenbarligen frågor som engagerar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in