Nyheter

Nyheter

LAS-utredningen ”läckt”

25 maj 2020 | Arbetsgivarguiden
En av de 73 punkterna i januariavtalet är att se över Lagen om anställningsskydd (LAS). I april 2019 tillsattes en utredning och på söndagen var det ett inslag i SVT:s Agenda som byggde på ett ”läckt” utredningsförslag. IKEM:s förhandlingschef Lars Askelöf ingår i den arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv som ska lämna kommentarer på utredningen och han är inte förvånad.

Extra konjunkturbrev från IKEM på grund av corona-krisen – stor spännvidd i hur företag påverkas av pandemin

20 maj 2020
Aldrig har det varit så svårt att förutspå vad som händer med världsekonomin och hur det kommer gå med våra svenska industriföretag som nu under coronapandemin. IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi extra brev med utfallet för april månad och prognos för maj. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Gasföretaget Linde säkrar gasförsörjningen

18 maj 2020
När coronaviruset sprider sig över världen och Sverige är försörjningen av syrgas viktig. Gasföretaget Linde jobbar för att säkra syrgasförsörjningen, bland annat genom att leverera och installera en extra stor provisorisk syrgastank till S:t Görans Sjukhus i Stockholm.

Ny vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast

18 maj 2020 | Plast
Vid hantering av plastgranulat finns det risk för oavsiktligt spill och förlust av pellets. Plastbranschen har därför sedan flera år tillbaka ett program för att förhindra spill; Operation Clean Sweep. Nu har även Naturvårdsverket kommit ut med en vägledning.

Vi kräver ett stopp för ännu högre elnätsavgifter

18 maj 2020
Inom kort kan regeringen komma att lägga fram ett förslag som riskerar att kosta landets elkonsumenter ytterligare 30 miljarder kronor i ökade avgiftshöjningar. Väljer regeringen att gå vidare med förslaget förväntar vi oss att Riksdagen tar sitt ansvar och röstar ner ett förslag som bara ger elnätsföretagen utrymme för ökade vinster men knappast leder till förbättringar av elnätet.

Kovändning om semester under korttidsarbete

15 maj 2020 | Arbetsgivarguiden, Semester
Den 14 maj gjorde Tillväxtverket ett nytt ställningstagande angående att semester under korttidspermittering ska ses som frånvaro istället för som närvaro. Tillväxtverket har alltså svängt tillbaka till den ursprungliga synen.

Klimatsmart med portionsförpackat

13 maj 2020 | Plast
Portionsförpackat och mindre förpackningar kan vara mer klimatsmart än storpack. Det visar en ny studie där forskare kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att förpackningens utformning spelar större roll för uppkomsten av matsvinn i hushållen än vad tidigare forskning visat.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in