Nyheter

Nyheter

Utländska forskare kan behöva lämna Sverige

3 mar 2022
Forskare och doktorander från andra länder kommer i kläm med den nya utlänningslagen som skärper kraven på egen försörjning. IKEM och fackförbundet Naturvetarna har samma uppfattning: Reglerna måste ändras.

Lagstiftningen måste stödja innovationsprocessen

1 mar 2022
Kemikalieinspektionens uppdrag är att arbeta för minskade risker med kemikalier. Uppdraget borde även innefatta initiativ som gör det lättare att utveckla nya, säkra kemikalier. Det skriver Anders Fröberg, vd Borealis Sverige AB och ordförande IKEM och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i en slutreplik i Altinget.

En mörk dag för Europa

24 feb 2022
– I morse vaknade vi till den djupt tragiska nyheten att Ryssland inlett ett storskaligt anfall mot Ukraina. Det värsta scenariot vi alla hoppades skulle undvikas är nu verklighet: krig i vår del av världen och det allvarligaste säkerhetsläget i Europa sedan andra världskriget, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

Ställ inte kraftslagen mot varandra

24 feb 2022
Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas - utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Det skriver Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi i en gemensam debattartikel i Altinget.

Högre ambitioner krävs för plaståtervinningen

21 feb 2022 | Plast
Regeringen har i dag presenterat en nationell handlingsplan för plast i en cirkulär ekonomi som innehåller 55 åtgärder. IKEM är positiva till att regeringen vill bidra till en cirkulär ekonomi för plasten men hade hoppats på mer om vi ska kunna vara ledande inom området.

Fler forskarutbildade önskas – Välkommen till ett webbinarium om kemiindustrins kompetensbehov

15 feb 2022
Det går bra för kemiindustrin i Sverige, den växer. En stor utmaning är dock kompetensförsörjningen. Bara de närmaste fem åren räknar företagen med att anställa 11 000 personer. Eftersom en av sju anställda arbetar med forskning samtidigt som högutbildade behövs även utanför forskningsavdelningarna, är behovet av akademiskt utbildade är stort. Välkommen till ett samtal om kemiindustrins kompetensbehov 11 mars.

Fler kemikalier är lösningen på Sveriges hållbarhetsutmaning

15 feb 2022
Hållbarhet genom innovativ kemi är ledstjärnan för både svensk kemiindustri och EU:s kemikaliestrategi, men svensk kemikaliepolitik är enbart inriktad på reglering. Sveriges regering måste agera både på hemmaplan och i EU för att förverkliga EU:s kemikaliestrategi som en tillväxtstrategi genom att stödja en ökad innovationstakt för hållbara kemikalier idag och i morgon, det skriver Anders Fröberg, ordförande IKEM och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i en debattartikel i Altinget.

Ny rapport från IKEM — Höga energipriser tvingar bolag inom plast- och gummiindustrin till driftuppehåll

11 feb 2022
I en ny undersökning från IKEM svarar 34 procent av företagen inom plast- och gummiindustrin att höga elpriser har tvingat dem till driftuppehåll. Detta trots en hög efterfrågan som innebär att produktionen hade behövt gå på högfart. Företagens framtidsprognoser vad gäller elfrågan är dessutom dystra. En majoritet tror att det kommer dröja många år innan vi åter får se stabila elpriser.

IKEM:s remissvar på förändringar av förpackningsinsamlingen

9 feb 2022 | Plast
IKEM har nu svarat på regeringens remiss på promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in